Διεύθυνση

Σαρακινάδο, Ζάκυνθος 291 00

Τηλέφωνα

2695062075

Ιστοσελίδα

καποδίστριας Ζάκυνθος