Διεύθυνση

Καμάρα, Αγίου Λάζαρου, Κυδώνι 291 00

Τηλέφωνα

2695029423

Ιστοσελίδα

σπάθης Ζάκυνθος