Διεύθυνση

Μιαούλη 1, Αίγιο 251 00

Τηλέφωνα

2691022337

Ιστοσελίδα

ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Λ.ΟΕ ΕΒΕΞ