Διεύθυνση

Επαρ.Οδ. Ξηροκαμπίου, Ξηροκάμπι 230 54

Τηλέφωνα

2731044333

Ιστοσελίδα

ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ Ν.& ΣΙΑ