Διεύθυνση

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής & Μαρίνου Αντύπα 1 Πυλαία, ΤΘ 19951, Θεσσαλονίκη 555 35

Τηλέφωνο

2310475500

Ιστοσελίδα

MONOSETO Πυλαία