Διεύθυνση

Λεωφ. Φιλίππου 16, Έδεσσα 582 00

Τηλέφωνο

2381024350

Ιστοσελίδα

σλαμκας εδεσσα