Διεύθυνση

27 Χλμ Π. ΕΟ. Θ. ΜΆΝΔΡΑ, 196 00

Τηλέφωνα

2105555518

Ιστοσελίδα

σκαφίδας Αττική