Διεύθυνση

Λεωφ. Κύμης 25, Νέα Ιωνία 142 35

Τηλέφωνα

2102799602

Ιστοσελίδα

σταματίου Αττική