3όροφο Κτηριο Ιερολοχιτών Καβάλα 4

Αποκατάσταση 3ώροφου Κτηριακού, επί της οδού Ιερολοχιτών στην Παναγία, Καβάλα, Ν. Καβάλας

(3)ώροφο Κτηριακό, επί της οδού Ιερολοχιτών που βρίσκεται εντός των τειχών της παλαιάς Πόλης στη χερσόνησο της Παναγίας, στα όρια του Ιστορικού χώρου του Φρουρίου της πόλης της ΚΑΒΑΛΑΣ/ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιό Ελαιουργείο Παξών 4

Αποκατάσταση Παλαιού Ελαιουργείου Παξών, πρώην Εργοστάσιο “Σαπωνοποιία ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ”

Παλαιό Ελαιουργείου Παξών πρώην Εργοστάσιο “Σαπωνοποιίας ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ” (αργότερα Πνευματοποιίας, ΥΠΠΟ– Νεωτέρων Μνημείων/ Παλ. Κτηριακές εγκατ/σεις Κτηρ. Συγκροτήματος Πολιτ. Κληρονομιάς, που οικοδομήθηκε στα τέλη 19ου αιώνα και οικοδομήθηκαν σε (2) Φάσεις (α) 1875-1880 & (β) Επέκταση/ 1932–1935, στη Θέση ΛΟΓΓΟΣ / ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ

Διαβάστε περισσότερα