Αποκατάσταση Παλαιού Ελαιουργείου Παξών, πρώην Εργοστάσιο “Σαπωνοποιία ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ”

Έργο

Παλαιό Ελαιουργείου Παξών πρώην Εργοστάσιο “Σαπωνοποιίας ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ” (αργότερα Πνευματοποιίας, ΥΠΠΟ– Νεωτέρων Μνημείων/ Παλ. Κτηριακές εγκατ/σεις Κτηρ. Συγκροτήματος Πολιτ. Κληρονομιάς, που οικοδομήθηκε στα τέλη 19ου αιώνα και οικοδομήθηκαν σε (2) Φάσεις (α) 1875-1880 & (β) Επέκταση/ 1932–1935, στη Θέση ΛΟΓΓΟΣ / ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Χρονολογία

2022

Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu