Αποκατάσταση Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς της πόλης των Χανίων

Έργο

Παλαιά Δημοτική Αγορά της πόλης των ΧΑΝΙΩΝ/ Εργασίες αποκατάστασης, ανάδειξης, ανάπτυξης και λειτουργική επανένταξη των Πτερύγων των παλαιών Κτηριακών εγκατ/σεων που οικοδομήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα συγκεκριμένα, μέσα στην (2)ετία 1911-1913
(ΥΠΠΟ–ΥΝΜκΤΚ & ΔΒΑ/ Μνημείο Πολιτ. Κληρονομιάς, χαρακτηρισμένο ως Ιστορικό διατηρητέο Μνημείο) στην πόλη των ΧΑΝΙΩΝ/ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Χρονολογία

2022-2023

Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu