Αποκατάσταση Ξενοδοχείου “Η ΑΝΑΤΟΛΗ”, ΑΘΗΝΑ (κέντρο), Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

Έργο

Ξενοδοχείο “Η ΑΝΑΤΟΛΗ” και μετέπειτα “ΒΥΡΩΝ” Αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη Μονάδα που λειτούργησε ως ξενοδοχείο στο Κέντρο της Αθήνας.
Εργασίες Αποκατάστασης Διατηρ. Νεοκλασικού Κτηρίου, επί της οδού Αιόλου 38 & πλατεία Αγ. Ειρήνης – Αθήνα
(ΥΠΠΟ– Νεωτέρων Μνημείων/ Κτηριακό Πολιτ. Κληρονομιάς, που οικοδομήθηκε τον 19ο αιώνα (συγκεκριμένα, την περίοδο 1833-1839) ΑΘΗΝΑ (κέντρο) / Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Χρονολογία

2022

Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu