Αποκατάσταση υποδομής δεξαμενής ποσίμου νερού, Νήσος Σπιναλόγκα, Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΚΡΗΤΗ

Έργο

Νησ. Σπιναλόγκα ή Νησ. Καλυδώνας (Εργασίες Αποκατάστασης υποδομής δεξαμεν. ποσίμου νερού της Ενετικής δομής του 16ου Αιώνα, με χαρακτήρα Μνημείου,
στη Θέση: Νήσος Σπιναλόγκα) του Δήμου Αγ. Νικολάου/ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΚΡΗΤΗ

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Χρονολογία

2022

Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu