ΗΣΑΠ Α.Ε./ Μουσείο ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Έργο

ΗΣΑΠ Α.Ε./ Μουσείο ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ στον Τερματικό Σταθμό – Αφετηρία του ΗΣΑΠ / ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

Αντικείμενο

Αναβάθμιση δαπέδων σκυροδέματος. Ενισχυτικό πρόσφυσης μεταξύ υφιστάμενων δαπέδων σκυροδέματος και πολυμερικού σκυροδέματος (χυτό, έτοιμο κονίαμα ισοστάθμισης δαπέδων), συνολικής επιφάνειας ~1.000 m2.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Χρονολογία

2010

Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu