Χωρίς κατηγορία

Λύσεις για την Κατασκευή

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ (11)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ/ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΘΩΝ (21)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (17)

ΕΝΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΕΜΑΤΑ (36)

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΩΝ (12)

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP’s) / ΙΟΠ (26)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ / ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (8)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ (44)

προϊόντα καθαρισμού – ενεργοποιητές – διαλυτικά (16)