Μηχανογραφικό Κέντρο ΕΤΕ/ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Έργο

ΕΤΕ – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ/ Νέο Μηχανογραφικό Κέντρο ΕΤΕ/ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Αντικείμενο

Διαμορφώσεις βιομηχανικών δαπέδων στο κτηριακό συγκρότημα της ΕΤΕ. Ενισχυτικό πρόσφυσης σκυροδέματος για συνολική επιφάνεια ~13.000 m2.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Χρονολογία

2003-2004

Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu