Νέο Αρχαιολογικό ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Έργο

Νέο Αρχαιολογικό ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΠΑΤΡΑ.

Αντικείμενο

Διαμορφώσεις βιομηχανικών δαπέδων στο νέο Μουσείο στην είσοδο της πόλης της Πάτρας. Ενισχυτικό πρόσφυσης σκυροδέματος για συνολική επιφάνεια ~6.000 m2.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Χρονολογία

2004-2005

Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu