Διεύθυνση

Λαοδικείας 1, Ρόδος 851 00

Τηλέφωνα

2241020021

Ιστοσελίδα

ΑΡΧΩΝ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΕΤΒΞΕ