Διεύθυνση

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

Τηλέφωνα

22730 33833

Ιστοσελίδα

ΣΤΕΦ. & ΠΑΝ. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΙΚΕ