Διεύθυνση

Μυτιληνιοί 831 01

Τηλέφωνα

2273051807

Ιστοσελίδα

ΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ