Διεύθυνση

Ηλία Βενέζη 143, Ρόδος 851 00

Τηλέφωνα

2241068168

Ιστοσελίδα

ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ