Διεύθυνση

Λεωφ. Αλίμου 119, Αργυρούπολη, 164 52

Τηλέφωνα

2109962635

Ιστοσελίδα

κούρτης Αττική