Διεύθυνση

Αγίων Αναργύρων και, Φιλικής Εταιρείας Θέση, Λουζιτάνια, 193 00

Τηλέφωνα

2104115033

Ιστοσελίδα

στρουμπούλης Αττική