Κτήριο στέγασης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ/ Ακτή Βασιλειάδη – ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

Έργο

ΥΕΝ/ Κτήριο στέγασης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ/ Ακτή Βασιλειάδη – ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

Αντικείμενο

Διαμορφώσεις βιομηχανικών δαπέδων σε υφιστάμενο κτηριακό συγκρότημα.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Χρονολογία

2003

Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu