Δυνατότητα κάλυψης πολλαπλών Αρχών και Μεθόδων του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1504 από πλευράς Πεδίων Εφαρμογής. Η Δυναμική των (3) Κωδικών!

Ισχυρές Επιλογές και Πιστοποιημένες Λύσεις σειράς καθιερωμένων Προϊόντων.
Το «Marketing» καλά κρατεί, γιγαντώνεται ολοένα μέρα με την μέρα ζωσμένο στο άρμα “της ανάπτυξης” της γκάμας προϊόντων, σμιλεύοντας με καλλιτεχνία τα γράμματα που συνθέτουν την λέξη “Εξέλιξη”!!

Καλό και «Άγιο» (να δεσμεύσει κανείς εδώ με ταπεινότητα τον όρο), γνωστή άλλωστε η δύναμή του όμως, είναι φορές που «χάνεται» κανείς… Χάνεται μέσα στη δίνη των Κωδικών των νεοεμφανιζόμενων υλικών που εναλλάσσονται, καταλαμβάνοντας ενδεχομένως τη θέση άλλων, στη φιλότιμή του προσπάθεια να επιλέξει με σαφήνεια, αν είναι από την πλευρά του Μελετητή ή του Κατασκευαστή, το δόκιμο για την περίπτωσή του προϊόν, ή αν είναι από την πλευρά του Εμπορικού Συνεργάτη, να προτείνει την κατάλληλη λύση εφαρμογής!

Βρείτε όλες τις απαντήσεις σε ένα αναλυτικό και πολύ ενδιαφέρον άρθρο που δημιουργήθηκε από την Sintecno σε συνεργασία με την ERGOCAD.

Το Marketing είναι ένα πολυ-εργαλείο που ρόλο λειτουργίας έχει, να βοηθά χωρίς να παιδεύει. Βασισμένο σε συνθέσεις τελευταίας γενιάς, απώτερος σκοπός του είναι να κάνει τη ζωή μας όσο το δυνατόν απλούστερη χωρίς να κάνει “χάρες” στη διαφοροποίηση των Τιμών προς τα πάνω, π.χ. λόγω της εμφάνισης ενός Νέου κωδικού Προϊόντος ή και περισσότερων του ενός και της απόσβεσης των “κόπων” (που απαριθμούν ομολογουμένως, αρκετές εργατοώρες), του Τμήματος R+D, Έρευνας & Ανάπτυξης. ​

Μέσα στα τόσα προϊόντα της γκάμας της SINTECNO υπάρχουν (3) Κωδικοί “ξεχωριστών” προϊόντων!! Sinmast P103Sinmast S2Sinpast J/A:  Στο παρόν άρθρο γίνεται στοχευόμενα, εκτεταμένη αναφορά σε αυτούς τους (3) Κωδικούς προϊόντων Εποξειδικών συστημάτων 2-συστατικών, που αποτελούν για τη SINTECNO υλικά σημαίνουσας βαρύτητας, προϊόντα υψηλών επιδόσεων δοκιμασμένα ήδη σε πλήθος εφαρμογών, σε αρκετά επώνυμα έργα καθώς και άλλα μικρής και μέσης σπουδαιότητας, ακόμα και κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες.
Πρώτη εκ των πρώτων άλλωστε η SINTECNO–SINMAST HELLAS ABETE, εδώ και 10–12 χρόνια ήταν εκείνη που καθιέρωσε στην γκάμα της τα Εποξειδικά Συστήματα “πολλαπλών χρήσεων/ multipurpose” με διπλή τουλάχιστον Πιστοποίηση!  Σκοπός, η ταχύτητα στην κάλυψη των αναγκών, η αμεσότητα των λύσεων εφαρμογής και η διατήρηση στο Έργο της «μικρής αποθήκης» και αντίστοιχα, του μικρού stock στο Εμπορικό Κατάστημα! Μόλις (3) Κωδικοί προϊόντων …το λιγότερο προνοητικός και σαφώς, ευτυχής ο Συνεργάτης μας που τα φυλάττει σε περίοπτη θέση στο ράφι του!
Για όσους λοιπόν σχεδιάζουν ή κατασκευάζουν δομές από σκυρόδεμα, μέταλλα κλπ. κι αναζητούν για την περίπτωση κατάλληλα υλικά και Πιστοποιημένες λύσεις, μπορούν να ανατρέξουν στις Επιλογές που προσφέρονται από την εταιρεία SINTECNO SA.  Διαβάστε παρακάτω ορισμένα στοιχεία για την μικρή αυτή ομάδα, των (3) γνωστών σε όλους σας προϊόντων από την γκάμα της Εταιρείας που απευθύνονται στην ενότητα που ορίζει το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται στον τίτλο του άρθρου και στα περιφραστικά που ακολουθούν.

Συστήματα 2-συστατικών

Το παρόν άρθρο αναφέρεται εκτενώς στα (3) αυτά συστήματα, σειράς προϊόντων 2-συστατικών, που αποτελούνται από το Μέρος ή Συστατικό (A): την Ρητίνη (Resin) αυτή καθ’ αυτή και το Μέρος ή Συστατικό (Β): τον Σκληρυντή (Hardener). Ο Σκληρυντής είναι στην ουσία, το συστατικό που επηρεάζει τις συνθήκες σκλήρυνσης του μίγματος (μέσω διαδικασίας ταχύτατου ρυθμού ή μέσω κανονικής πήξης) καθώς επίσης, είναι ο παράγοντας που καθορίζει τον διαθέσιμο χρόνο εργασιμότητας του αναμίγματος (pot life) δηλαδή, την απαιτούμενη διάρκεια ζωής στη συσκευασία, μετά το πέρας της ανάμιξης.

Πως επιλέγει κανείς το πλέον κατάλληλο Σύστημα αναλόγως την εφαρμογή;

Μέθοδοι και Αρχές βάσει Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1504/ Κατηγοριοποίηση
Αρχικά, όπως όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην γκάμα και κατατάσσονται στην Αρχή (4) περί Δομικής Ενίσχυσης και στις επιμέρους Μεθόδους του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1504, για να είναι ένα υλικό σε πλήρη συμφωνία με τα κριτήρια αυτά πρέπει:
· να φέρει την αντίστοιχη Σήμανση (CE), κριτήριο βασικό-βασικότατο,
· σε πλήρη συμφωνία με τις Αρχές και τις Μεθόδους που ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1504 (European-Norm), ανάλογα με την περίπτωση που εξετάζεται:

​1. ​να λειτουργεί είτε ως Αγκυρωτικό μέσο, συγκεκριμένα, να καλύπτει τις απαιτήσεις κατά Ευρωκώδικα ΕΝ 1504-6/ περί Προϊόντων και Συστημάτων ενδεδειγμένων για Πάκτωση, Προσαρμογή βλήτρων – αγκυρίων, ντιζών και λοιπόν μεταλλικών στοιχείων σε Δομές/ Κατασκευές από σκυρόδεμα/ Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.2) Προϊόντα κατάλληλα για την Αγκύρωση Χαλύβδινων Ράβδων οπλισμού/ Αγκύρωση οπλισμού σε προδιαμορφωμένες ή προς τούτο διανοιγόμενες οπές.

2. να λειτουργεί ως προϊόν κατάλληλο για την προσαρμογή και επικόλληση χαλυβδο-ελασμάτων ή –φύλλων ως εξωτερικά τοποθετημένα στοιχείο ενίσχυσης επί επιφανειών και δομικών μελών οπλ. σκυροδέματος (στατική ενίσχυση στοιχείων με μέθοδο κλωβού ή με συστήματα beton-plaque), καθώς επίσης ελασμάτων από ίνες άνθρακα για στατική ενίσχυση στοιχείων με συστήματα Τεχνολογίας FRPs/ ΙΟΠ Ινοπλισμένων Πολυμερών (EN 1504-4). Σύστημα/ Προσαρμογής και Δομικής Συγκόλλησης σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-4/ Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδοι (4.3) Προϊόντα κατάλληλα για Προσαρμογή και Συγκόλληση Ελασμάτων Ενίσχυσης & (4.4) Προϊόντα κατάλληλα για Προσθήκη Κονιάματος ή Σκυροδέματος.

3. να λειτουργεί ως ενέσιμη ρητίνη αποκατάστασης ρηγματώσεων σε δομικά μέλη από σκυρόδεμα, με εύρος πλάτους ρωγμής από 0.1mm έως <5.0mm, σύστημα λοιπόν, ενέσιμο σε κατασκευές από σκυρόδεμα σύμφωνα με EN 1504-5/ Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδοι (4.5) Προϊόντα κατάλληλα ως Ενέσιμα σε ρηγματώσεις σκυροδέματος & (4.6) Προϊόντα κατάλληλα για Πλήρωση Ρωγμών, κοιλοτήτων ή διάκενων σκυροδέματος

Λοιπές σχετικές αναφορές:
 • Οι πρότυπες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)/ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-11-00 περί συστημάτων κατάλληλων για Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία σκυροδέματος καθώς επίσης, τις ΕΛΟΤ 1501-14-01-12-01 & 1501-14-01-12-02, περί συστημάτων κατάλληλων για τοποθέτηση Βλήτρων και Αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα.
 • Οι πρότυπες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)/ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-01 περί συστημάτων κατάλληλων για την Ενίσχυση – Αποκατάσταση κατασκευών από οπλ. σκυρόδεμα με επικόλληση υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (ΙΟΠ/FRPs υφάσματα), την ΕΛΟΤ 1501-14-01-08-02, περί συστημάτων κατάλληλων για την Ενίσχυση – Αποκατάσταση κατασκευών από οπλ. σκυρόδεμα με επικόλληση ελασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (ΙΟΠ/FRPs ταινίες -ελάσματα) καθώς επίσης, την ΕΛΟΤ 1501-14-01-13-01, περί συστημάτων κατάλληλων για την Ενίσχυση – Αποκατάσταση κατασκευών από σκυρόδεμα με επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων, όπως επίσης την ΕΛΟΤ 1501-14-01-13-02, περί συστημάτων κατάλληλων για την Ενίσχυση – Αποκατάσταση κατασκευών από σκυρόδεμα με εμφάτνωση πλαισίων από δομικό χάλυβα, την ΕΛΟΤ 1501-14-01-13-03, περί συστημάτων κατάλληλων για την Ενίσχυση – Αποκατάσταση σκυροδέματος με περίσφιξη διατομών δομικού χάλυβα κλπ.
 • Οι πρότυπες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)/ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-01 περί συστημάτων κατάλληλων για πλήρωση ρωγμών, μικρού εύρους, σε υφιστάμενα στοιχεία σκυροδέματος καθώς επίσης, τις ΕΛΟΤ 1501-14-01-07-02, περί συστημάτων κατάλληλων για πλήρωση ρωγμών μεγαλύτερου εύρους σε υφιστάμενα στοιχεία σκυροδέματος.Οι πρότυπες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
​Με την ευκαιρία, καιρός όμως είναι δούμε ορισμένα γνωρίσματα για κάθε ένα προϊόν από αυτά που θίγονται στο Άρθρο αναφοράς:

*SINMAST P103:

Σύστημα 2-συστατικών, εποξειδικής ρητίνης με θιξοτροπία, δηλαδή σε μορφή πάστας, υψηλών μηχανικών αντοχών, άνευ διαλυτών, που χρησιμοποιείται κυρίως, ως μέσο προσαρμογής και συγκόλλησης, αγκύρωσης, επισκευής και αποκατάστασης στοιχείων δομικών κατασκευών. Κατάλληλο για την προσαρμογή και επικόλληση χαλυβδο-ελασμάτων ή -φύλλων επί επιφανειών οπλ. σκυροδέματος (για στατική ενίσχυση στοιχείων με μέθοδο κλωβού ή με συστήματα beton-plaque), καθώς επίσης ελασμάτων από ίνες άνθρακα για στατική ενίσχυση στοιχείων με συστήματα Τεχνολογίας FRPs/ ΙΟΠ Ινοπλισμένων Πολυμερών (EN 1504-4). Σύστημα/ Προσαρμογής και Δομικής Συγκόλλησης σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-4, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδοι (4.3) Προϊόντα κατάλληλα για Προσαρμογή και Συγκόλληση Ελασμάτων Ενίσχυσης & (4.4) Προϊόντα κατάλληλα για Προσθήκη Κονιάματος ή Σκυροδέματος.

Επίσης, για βλητρώσεις/ αγκυρώσεις οπλισμών, καθώς και λοιπές πακτώσεις και στερεωτικές ή ενισχυτικές εργασίες σε εφαρμογές πάνω από το ύψος του κεφαλιού (EN 1504-6). Σύστημα/ Πάκτωσης και Αγκύρωσης ράβδων σιδηροπλισμού  και στοιχείων χάλυβα  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-6, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.2) Προϊόντα κατάλληλα για την Αγκύρωση Χαλύβδινων Ράβδων οπλισμού/ Αγκύρωση οπλισμού σε προδιαμορφωμένες ή προς τούτο διανοιγόμενες οπές.
Επίσης, ως υλικό στερέωσης πλαστικών ακροφυσίων κι επιφανειακό στοκάρισμα  ρωγμών που θα συγκολληθούν και θα αποκατασταθούν με ενέσιμη εποξειδική ρητίνη, για επισκευή βλαβών από σεισμούς, επισκευές προκατασκευασμένων στοιχείων, εξομαλύνσεις, επενδύσεις – επιστρώσεις βιομηχανικών πλακιδίων και πλακών. Υλικό προσαρμογής και επικόλλησης διαφόρων τύπων υποστρωμάτων μεταξύ τους όπως σκυρόδεμα, μάρμαρα, πέτρα, ξύλο, κεραμικά και άλλα πορώδη υλικά, καθώς και μέταλλα, ατσάλι, χάλυβα, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο (μαντέμι) όπως και συνθετικά υλικά σαν το νεοπρένιο, καουτσούκ, hypalon, πολυολεφίνη (TPO/FPO), πολυεστέρα, άνθρακα, αραμίδιο κ.α. Συμβατό, για την εφαρμογή του και σε νοτισμένο υπόστρωμα. Αναλογίες ανάμιξης (Α/Β): 75/25 (%) κατά βάρος. Το προϊόν συνεισφέρει σε πόντους LEED/ Leadership in Energy & Environmental Design. 

*SINMAST S2:

Σύστημα 2-συστατικών, λεπτόρρευστης, εποξειδικής ρητίνης, υψηλών μηχανικών αντοχών, άνευ διαλυτών που αποτελεί συνδετικό μέσο συγκόλλησης, δηλαδή γέφυρα συνάφειας για την ενίσχυση της πρόσφυσης μεταξύ διαφορετικών φάσεων σκυροδέτησης, οπότε και μέσο συγκόλλησης μεταξύ νέου και παλαιού (πυκνόπορου) σκυροδέματος EN 1504-4, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.4) Προϊόντα κατάλληλα για Προσθήκη Κονιάματος ή Σκυροδέματος. Διατίθεται σε (2) τύπους, στον κλασικό τύπο (S2) που είναι κατάλληλος για εφαρμογή κατά τη χειμερινή/ θερινή περίοδο, καθώς και στην έκδοση (S2L), τύπος με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας μόνο για θερινή περίοδο.
Το προϊόν χρησιμοποιείται και ως ενέσιμη ρητίνη αποκατάστασης ρηγματώσεων σε δομικά μέλη από σκυρόδεμα, με εύρος πλάτους ρωγμής: 1.0–3.0mm (Κατηγοριοποίηση για το Sinmast S2: U(F1)W(8)(1/2)(5/38)(0) & Sinmast S2L: U(F1)W(8)(1/2)(15/38). Σύστημα λοιπόν, ενέσιμο σε κατασκευές από σκυρόδεμα σύμφωνα με EN 1504-5, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδοι (4.5) Προϊόντα κατάλληλα ως Ενέσιμα σε ρηγματώσεις σκυροδέματος & (4.6) Προϊόντα κατάλληλα για Πλήρωση Ρωγμών, κοιλοτήτων ή διάκενων σκυροδέματος.
Επίσης, υλικό κατάλληλο για την αγκύρωση και προσαρμογή κατακόρυφων βλήτρων/ ντιζών, κλπ. σε οριζόντιες επιφάνειες στοιχείων σκυροδέματος. Σύστημα/ Πάκτωσης και Αγκύρωσης ράβδων σιδηροπλισμού και στοιχείων χάλυβα σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-6, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.2) Προϊόντα κατάλληλα για την Αγκύρωση Χαλύβδινων Ράβδων οπλισμού/ Αγκύρωση οπλισμού σε προδιαμορφωμένες ή προς τούτο διανοιγόμενες οπές.

Ομοίως, λειτουργεί ως εποξειδικό αστάρι συστημάτων εποξειδικής προστασίας δαπέδων ως Επίστρωση επιφανειακής προστασίας υποστρωμάτων από σκυρόδεμα σύμφωνα με EN 1504-2, Αρχή (1) (Προστασία έναντι διεισδύσεων), Μέθοδος (1.3) Επικάλυψη επιφανειών με βαφή/ επίστρωση. Η ρητίνη ως συνδετικό μέσο σε συνδυασμό με προσθήκη κατάλληλης ποιότητας, χαλαζιακής άμμου, διαβαθμισμένης κοκκομετρίας, δύναται να αποτελέσει ως ρητινο-κονίαμα πλέον, σύστημα κατάλληλο για επισκευή κοιλοτήτων οριζόντιων στοιχείων. Επίσης, με φιλοσοφία καθολικής ανάπτυξης, για διευθέτηση επιπεδότητας, ως στρώση εξομάλυνσης χώρων, καθώς και διαμορφώσεις ραμπών, σε εναλλαγές επιπέδων με μικρές σχετικά αποκλίσεις σε πάχος, με δυνατότητα να παραμείνει ως έχει ή να καλυφθεί με έγχρωμο ή άχρωμο σύστημα προστασίας και σφράγισης, ως αυτά αναφέρονται ανωτέρω. Τέλος, σύστημα υποδομής και διαμόρφωσης κατά την ανάπτυξη ποδηλατο-δρόμων (ως αστάρι και ως στρώση που επιδέχεται επίπαση –μέχρι κορεσμού– έγχρωμων χαλαζιακών αδρανών).
Αναλογίες ανάμιξης (Α/Β) : 75/25 (%) κατά βάρος. Το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις και συνεισφέρει σε πόντους LEED/ Leadership in Energy & Environmental Design και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του LEED EQ Credit 4.2: Low-Emitting Materials/ Option B: Paints & Coatings: SCAQMD/ South Coast Air Quality Management District/ For floor coatings.

​*SINPAST J/A:

Σύστημα 2-συστατικών, εποξειδικών ρητινών (ρητινο-κονίαμα ρευστής μορφής), υψηλών μηχανικών αντοχών, άνευ διαλυτών που αποτελεί συνδετικό μέσο συγκόλλησης, δηλαδή γέφυρα συνάφειας για την ενίσχυση της πρόσφυσης μεταξύ διαφορετικών φάσεων σκυροδέτησης, οπότε και μέσο συγκόλλησης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος Σύστημα/ Προσαρμογής και Δομικής Συγκόλλησης σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-4, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.4) Προϊόντα κατάλληλα για Προσθήκη Κονιάματος ή Σκυροδέματος.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για την επισκευή κοιλοτήτων οριζόντιων στοιχείων, όπως και μέσο αγκύρωσης και προσαρμογής κατακόρυφων βλήτρων/ ντιζών, κλπ. σε οριζόντιες επιφάνειες στοιχείων σκυροδέματος, ως χυτό ρητινοκονίαμα πάκτωσης βλήτρων / βιδών αγκύρωσης κάτω από λαπάτσες (EN 1504-6). Σύστημα λοιπόν, Πάκτωσης και Αγκύρωσης ράβδων σιδηροπλισμού και στοιχείων χάλυβα  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-6, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.2) Προϊόντα κατάλληλα για την Αγκύρωση Χαλύβδινων Ράβδων οπλισμού/ Αγκύρωση οπλισμού σε προδιαμορφωμένες ή προς τούτο διανοιγόμενες οπές.
* Περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τα παραπάνω αναγραφόμενα προϊόντα μπορεί κανείς να βρει εάν ανατρέξει στην πιο πρόσφατη έκδοση του Φύλλου Ιδιοτήτων κάθε επιμέρους Προϊόντος που είναι σε ισχύ.
​Οπότε, συνοψίζοντας όλες τις παραμέτρους ανωτέρω συντάσσονται οι παρακάτω Πίνακες

Πρόσθετες Εγκρίσεις - Πρότυπα/ Σχετική αναφορά σ’ ένα ή περισσότερα υλικά:

 • Συστήματα με συνεισφορά σε πόντους LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
 • Εφαρμογή Προϊόντων σχεδόν άοσμων, με μηδενικές εκπομπές πτητικών οργανικών συστατικών-ενώσεων (ΠΟΕ/ VOC), ιδιαίτερα φιλικών στο Χρήστη και στο Περιβάλλον.
 • Εναρμόνιση με τις απαιτήσεις LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) / Έλεγχος και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις LEED IEQ Credit v4/v4.1, περί Low-Emitting Materials.
 • Εναρμόνιση με τις απαιτήσεις LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) / Έλεγχος κατά ISO 11890-1 και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του LEED EQ Credit 4.2, περί Low-Emitting Materials.

Τι πρέπει κανείς να προσέξει πριν ή κατά τη διάρκεια της ​εφαρμογής;

​Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα «σημεία κλειδιά» τα οποία θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής:
 • Από τα (3) αυτά συστήματα, να επιλέξει για την περίπτωση που αντιμετωπίζει το πλέον δόκιμο για την εφαρμογή υλικό.
 • Μιας και η αναφορά γίνεται σε (3) συστήματα που διατίθενται σε συσκευασίες σε ζεύγος δοχείων το καθένα, πριν την ανάμιξη της Ρητίνης (μέρος Α) με τον Σκληρυντή (μέρος Β) για κάθε κωδικό προϊόντος, κρίνεται σκόπιμη η ανάμιξη αρχικά κάθε συστατικού ξεχωριστά στο αντίστοιχο δοχείο του, σε συνέχεια τα δύο μέρη μεταξύ τους. Επίσης, πρέπει να τηρείται σχολαστικά η αναλογία των 2-συστατικών που αναγράφεται στις ετικέτες των δοχείων.
 • Αποφύγετε την ανάμιξη, πόσο μάλλον την έκθεση των δοχείων παρατεταμένα στον ήλιο, ώστε να αποτρέψετε τη συρρίκνωση του χρόνου εργασιμότητας. Η φύλαξη των δοχείων και η ανάμιξη των δύο συστατικών, συστήνεται να γίνεται πάντοτε υπό σκιά. Επίσης, σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο αποφύγετε την μεταφορά των δοχείων υλικού που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε άμεσα, για μεγάλη απόσταση χρονικά.
 • Αποφύγετε την ανάμιξη σε υψηλές στροφές ή  για παρατεταμένο διάστημα (ή και τον συνδυασμό αυτών), ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση δημιουργίας  αερακτικότητας στο μίγμα. 

Κατά την εφαρμογή:

 • Σε γενικές γραμμές, η θερμοκρασία υποστρώματος και περιβάλλοντος να είναι μεταξύ +8 βαθμοί C με +35 βαθμοί C. Επίσης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, να είναι τουλάχιστον 3 βαθμοί C πάνω από το σημείο υγροποίησης (dew-point).
 • Η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας να είναι < 80% (ιδανικές συνθήκες όσον αφορά την Σ.Υ. ≤ 65%). 

Πρόσφατα Άρθρα

​Προϊόντα Πρόληψης και Προστασίας Φυσικών Λίθων/ Συστήματα ειδικού Σχεδιασμού για αύξηση συνοχής και Σταθεροποίηση επιφανειών φυσικών πετρωμάτων και πλίνθων, την Πρόληψη και Εξάλειψη δυσμενειών από δράσεις ρύπων και λοιπών διαβρωτικών παραγόντων

Διαβάστε »
Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu