​Προϊόντα Πρόληψης και Προστασίας Φυσικών Λίθων/ Συστήματα ειδικού Σχεδιασμού για αύξηση συνοχής και Σταθεροποίηση επιφανειών φυσικών πετρωμάτων και πλίνθων, την Πρόληψη και Εξάλειψη δυσμενειών από δράσεις ρύπων και λοιπών διαβρωτικών παραγόντων

Οι δομές από φέρουσα τοιχοποιία αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό των κτιρίων της χώρας. Από την Αρχαιότητα, αποτελούσαν, τον καθιερωμένο τρόπο κατασκευής, ο οποίος ήταν ο ιδιαίτερα διαδεδομένος τα προηγούμενα χρόνια και εξελισσόμενος με την πάροδο των αιώνων. Η παραδοσιακή πέτρα στα λιθόκτιστα, μαζί με τα διάφορα είδη πλίνθων (τούβλων) στις κατασκευές εξ ολοκλήρου από οπτόπλινθους μεταγενέστερα, ή ακόμα-ακόμα και σε αυτές τις “σύμμικτες” λεγόμενες κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία (στις οποίες συνδυάζονται τα δύο αυτά δομικά υλικά), αποτελούν ως κριτήριο ταυτότητας τα βασικά στοιχεία δόμησης αυτών των συγκεκριμένων κτηριακών κατασκευών.
Οι κατασκευές με φέροντα οργανισμό από λιθοσώματα (σπίτια φτιαγμένα από παραδοσιακή πέτρα) ή οι σύμμικτες κατασκευές που απαντώνται ανά την Ελλάδα και όχι μόνο, με παρουσία δομικών στοιχείων από είδη τούβλων (συμπαγή ή πολύοπα) και πέτρες, είναι εξίσου ευάλωτες και εκτεθειμένες στις δράσεις διαβρωτικών παραγόντων και άλλων επιβλαβών ρύπων.
Διαβάστε στο σχετικό άρθρο παρακάτω πώς μπορείτε να προστατέψετε τους φυσικούς λίθους με συστήματα ειδικού σχεδιασμού για αύξηση συνοχής και για την σταθεροποίηση των επιφανειών των φυσικών πετρωμάτων και των πλίνθων.
Όταν οι επιφάνειες των όψεων των κτιρίων προβλέπεται να παραμείνουν εμφανείς, εκτεθειμένες, όντας ανεπίχριστες, στον χρόνο και στις ιδιαίτερες συνθήκες περιβάλλοντος. Πόσο μάλλον όταν η δομή φέρει την βαρυσήμαντη ταυτότητα ως Έργο Μνημείου, όπως ενδεχομένως αποτελεί σημείο αναφοράς ως κατασκευή Ιστορικού Χαρακτήρα ή είναι "κομμάτι" Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Οι δυσμένειες αυτές πλέον ως εξωγενείς παράγοντες, εκμεταλλεύονται την απορροφητικότητα του υποστρώματος.  Δρουν μέσω του πορώδους μέσα από το οποίο εισχωρούν, εκμεταλλευόμενες την υγρασία (το νερό/ παρατεταμένοι κύκλοι φαινομένων υγροποίησης και συμπύκνωσης, ανεμόβροχο κλπ.). Ως αποτέλεσμα όλων αυτών; H παρατήρηση ψαθυρής συμπεριφοράς, φαινομένων «πουδροποίησης» και  έντονης απότριψης, μειωμένης δηλαδή επιφανειακής αντοχής, απολέπισης, αποφλοίωσης και αποδόμησης της πέτρας, της πωρόπετρας του τούβλου κλπ., λόγω της συνεχούς και  έντονης απορροφητικότητας. Παράλληλα, η ανάπτυξη άλγης, μικρο-οργανισμών σε περιοχές όπου εστιάζονται στίγματα, μαύρα κατάλοιπα, εξανθήματα, κηλιδώσεις και ρύποι, καθώς και ανάπτυξη μικρο-χλωρίδας στου πόρους της επιφάνειας του δομικού υλικού που εξετάζεται.
​Αλήθεια, ποια η λύση Προστασίας από τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος και τους επιδραστικούς αυτούς  παράγοντες, ειδικά για επιφάνειες φυσικών πετρωμάτων που, από πλευράς αρχικού Σχεδιασμού με βάση το Αρχιτεκτονικό Design, παρέμειναν ή αναμένεται να παραμείνουν ανεπίχριστες, χωρίς ίχνος προστασίας ή κάποιας άλλης επιφανειακής ​επεξεργασίας που θα λειτουργούσε ως μέτρο πρόληψης για την εξασφάλιση του πορώδους; 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Σταθεροποίηση και αύξηση συνοχής επιφανειών:

​Η ειδική διαδικασία βελτίωσης των συνθηκών της κατάστασης του πορώδους σε σχετικό βάθος, μέσω εφαρμογής υψηλής διεισδυτικότητας και υψηλών επιδόσεων, άχρωμου εμποτισμού ο οποίος δρα επάνω σε υποστρώματα από φυσική πέτρα (πλίνθους και άλλες πορώδεις επιφάνειες), με ζητούμενο, τι; Κυρίως την αναβάθμιση της συνοχής και τη σταθεροποίηση, εύθρυπτων υποστρωμάτων χωρίς ιδιαίτερη σταθερότητα που παρουσιάζουν εμφανώς, μειωμένη επιφανειακή αντοχή και παράλληλα, την εφαρμογή μέτρων εξασφάλισης Προστασίας μακράς διάρκειας, από συγκεντρώσεις ρύπων και δυσμενών παραγόντων.

Πρόληψη και προστασία εξάλειψης δυσμενειών:

Η τεχνική επεξεργασία προάσπισης του πορώδους (πριν ή μεταγενέστερα), μέσω της εφαρμογής υψηλών επιδόσεων, εναιωρήματος εμποτισμού, άχρωμων διαλυμάτων τα οποία προσαρμόζονται κυρίως επάνω σε επιφάνειες και υποστρώματα από φυσική πέτρα, τούβλα κλπ., με βασικό κριτήριο, ποιο; Την ενσωμάτωση μέτρων με βιοκτόνο δράση και λειτουργία κατά της ανάπτυξης ή για την εξάλειψη/ καταπολέμηση άλγης, μικρο-οργανισμών – βακτηριακών κοινοτήτων, περιοχές όπου εστιάζονται δηλαδή στίγματα, μαύρα κατάλοιπα και εξανθήματα, κηλιδώσεις και μούχλα, καθώς επίσης βρύα και λειχήνες (αναπτύξεις μικρο-χλωρίδας) στην επιφάνεια του φυσικού υποστρώματος που εξετάζεται, εξασφαλίζοντας έτσι την απουσία τους ή σε 2η φάση, την πλήρη αφαίρεσή τους.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε γενικές γραμμές, η εφαρμογή γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω επάλειψης (με ρολό/ πινέλο/ βούρτσα). Σε άλλα πάλι και μέσω ανάερου ψεκασμού. Το αποτέλεσμά της μετά την ωρίμανση, δεν αφήνει επιφανειακό υμένα (film) στην όψη του δομικού στοιχείου π.χ. την φυσική πέτρα, μιας και πρόκειται για υλικό με διεισδυτική λειτουργία ως προς τη δράση του στο έντονο πορώδες, σε γενικές γραμμές χωρίς να παρατηρείται υπόλειμμα υλικού, χρωματική αλλαγή, αλλοίωση ή οπτική απόκλιση στην εμφάνιση του αρχικού υποστρώματος μετά το πέρας της διαδικασίας και της ωρίμασης του μέτρου πρόληψης. Αρκεί να αποφύγει κανείς αλόγιστη χρήση του μέτρου και υπερ-δοσολογία εφαρμογής του υλικού. Οδηγός εφαρμογής είναι πάντοτε, το είδος υλικού, ο τύπος και η προέλευση του πετρώματος αναφοράς, το πορώδες και ο βαθμός απορροφητικότητας που παρουσιάζει.

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ:

 •  Σταθεροποίηση και αύξηση συνοχής επιφανειών
 • Πρόληψη και προστασία εξάλειψης δυσμενειών

Σε γενικές γραμμές, από πλευράς της αραίωσης των ενεργών συστατικών, τα (3+3) βασικά προϊόντα της Ενότητας αυτής αποτελούν κυρίως εναιωρήματα υδατικής βάσης και μόνο 1-2 από αυτά, αποτελούν προϊόντα μικρής περιεκτικότητας σε διαλύτες. Ως προς τη χημική τους σύσταση τα  ενεργά συστατικά των υγρών διαλυμάτων που συγκαταλέγονται στην γκάμα αυτή είναι αιθυλεστέρες σε διάλυμα αλκοόλης ή  με ενώσεις Σιλανίων/ Σιλοξάνης καθώς και συνθέσεις συνδυασμένης κατάστασης αυτών, όπως επίσης και διαλύματα ακρυλικών συμπολυμερών και σιλοξάνης σε διάλυμα αλκοόλης. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις προϊόντων ιδιαίτερης χημικής σύνθεσης, με βιοκτόνο δράση στο μικρο-πορώδες, για δραστική καταπολέμηση δυσμενών παραγόντων.

ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ :

Στην γκάμα της SINTECNO SA, στα συστήματα αυτού του τύπου, επικεντρώνεται κανείς σε (3+3) βασικά προϊόντα που αποτελούν αντίστοιχα, τύπους Προϊόντων Εισαγωγής:

 • Συστήματα υψηλής διεισδυτικότητας, για προστασία και εξασφάλιση ισχυρού βαθμού σταθεροποίηση σε ένα εύθρυπτο, φυσικό υπόστρωμα αποτελούν τα προϊόντα της σειράς KIMISTONE:

          KIMISTONE-K10, KIMISTONE-K55 και KIMISTONE-KSF.

 • Συστήματα της ίδιας ομάδας  που αποτελούν όμως υλικά ειδικής  χρήσης και λειτουργίας κατά των ρύπων είναι εξίσου τα προϊόντα KIMISTONE-BIOCIDA, KIMISTONE-ANTISMOG και KIMISTONE-C 957.

Αν και διαφέρουν στη σύνθεσή τους όπως θα δούμε παρακάτω, όλα τους αποτελούν συστήματα που εφαρμόζονται για να εξασφαλίσουν Πρόληψη και Προστασία, έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται σε διάφορα έργα, υψηλής και μέσης σπουδαιότητας, Ιδιωτικού ή Δημόσιου χαρακτήρα. Αρκετά από αυτά, λόγω ειδικών συνθηκών από πλευράς Σχεδιασμού, έχουν επιλεγεί και χρησιμοποιούνται ή έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης σε δομές Μνημειακού χαρακτήρα.

Ποιο το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα;

H απαραίτητη προστασία των επιφανειών των φυσικών πετρωμάτων και των προϊόντων παραγόμενων από διαδικασία όπτησης (π.χ. πλίνθοι συμπαγείς ή πολύοποι, τουβλίνες Ιταλικού τύπου, ακροκέραμα και λοιπά κεραμικά κλπ.) έναντι δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως η όξινη βροχή, από επιδράσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και παραγόντων, από τα άλατα (έκθεση σε αερο-μεταφερόμενη μάζα που μεταφέρονται με τη θαλάσσια αύρα) ομοίως, από συγκεντρώσεις  συνθηκών έκθεσης,, τοπικού χαρακτήρα (π.χ. συμπύκνωση και φαινόμενα υγροποίησης) και την όξινη βροχή.  Επίσης, από την ανάπτυξη άλγης, μικρο-οργανισμών, εξανθήσεων, κηλιδώσεων και ρύπων, καθώς και εικόνας μικρο-χλωρίδας στου πόρους της επιφάνειας του δομικού υλικού που εξετάζεται.
 Μέτρα ειδικά σχεδιασμένα για τις επιφάνειες οι οποίες έχουν παραμείνει, παραμένουν ή αναμένεται να παραμείνουν χωρίς μέτρο επιφανειακής προστασίας που, από πλευράς έκθεσης, να τους εξασφαλίζει την απαιτούμενη προστασία στις δράσεις των δυσμενειών ανωτέρω.

 • Πρόκειται για άχρωμα συστήματα, ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV-stable), μιας και αφού δεν αφήνουν επιφανειακό film, προσφέροντας τη δυνατότητα υψηλού βάθους διείσδυσης  με μακρά διάρκεια και υψηλές επιδόσεις ως προς την ποιότητα δράσης.
 • Στα συστήματα αυτά συγκαταλέγονται προϊόντα προηγμένης σύνθεσης και Τεχνολογίας, νεότερης γενιάς με υψηλή αντίσταση σε δράσεις ρυπογόνων ουσιών, μικρο-οργανισμών και βακτηριδίων, έναντι έκθεσης επιφανειών σε αλκάλια, αυξάνοντας την συνοχή, τη σταθερότητα και  το βαθμό ανθεκτικότητας επιφανειακά στη μάζα του δομικού υλικού.

Με την ευκαιρία, καιρός όμως είναι δούμε ορισμένα γνωρίσματα για κάθε ένα προϊόν από αυτά που θίγονται στο Άρθρο αναφοράς:

*KIMISTONE-K10: 
Προϊόν κατάλληλο για αναβάθμιση της συνοχής (κυρίως σε υποστρώματα από φυσική πέτρα) και για σταθεροποίηση, εύθρυπτων υποστρωμάτων που παρουσιάζουν μειωμένη επιφανειακή αντοχή και παράλληλα για αδιαβροχοποίηση και αντικονιακή προστασία, μεγάλης διάρκειας, πορωδών δομικών υλικών. Αυξάνει την αντίσταση στον παγετό αλλά και στην έκθεση σε ρύπους που απαντώνται σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Επιτρέπει τη διαπνοή, ανθεκτικό στην υπεριώδη, μιας και δρα επιφανειακά μεν αλλά σε σχετικό βάθος, οπότε δεν αφήνει επιφανειακό υμένα (film), ούτε αλλάζει το χρώμα της επιφάνειας του αρχικού υποστρώματος πάνω στο οποίο εφαρμόζεται. Κατάλληλο για επιφάνειες αμμόπετρας (ψαμμιτικά πετρώματα), προϊόντα από τερακότα, πηλό ή γύψο, σε τουβλοδομές, λιθοδομές ή λιθενδύσεις φυσικής ή/και τεχνητής πέτρας, ασβεστολιθικά πετρώματα (μαλακά ή σκληρά–συμπαγή), καθώς επίσης, κατόπιν δειγματισμού και σε μάρμαρα, γρανίτες, κλπ.
 
 *KIMISTONE-K55:
Προϊόν κατάλληλο για αναβάθμιση της συνοχής (κυρίως σε επιφάνειες από φυσική πέτρα) και σταθεροποίηση, εύθρυπτων υποστρωμάτων που παρουσιάζουν μειωμένη επιφανειακή αντοχή και παράλληλα για αδιαβροχοποίηση και αντικονιακή προστασία, μεγάλης διάρκειας, πορωδών δομικών υλικών. Αυξάνει την αντίσταση στον παγετό αλλά και στην έκθεση σε ρύπους που απαντώνται σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Επιτρέπει τη διαπνοή, ανθεκτικό στην υπεριώδη, μιας και δρα επιφανειακά μεν αλλά σε σχετικό βάθος, οπότε δεν αφήνει επιφανειακό υμένα (film), ούτε αλλάζει το χρώμα της επιφάνειας του αρχικού υποστρώματος πάνω στο οποίο εφαρμόζεται. Κατάλληλο για επιφάνειες αμμόπετρας (ψαμμιτικά πετρώματα), προϊόντα από τερακότα, πηλό ή γύψο,  σε τουβλοδομές, λιθοδομές ή λιθενδύσεις φυσικής ή/και τεχνητής πέτρας, ασβεστολιθικά πετρώματα (μαλακά ή σκληρά–συμπαγή), καθώς επίσης, κατόπιν δειγματισμού και σε μάρμαρα, γρανίτες, κλπ.
  
*KIMISTONE-KSF:
Προϊόν κατάλληλο για ισχυρή σταθεροποίηση εύθρυπτων υποστρωμάτων που παρουσιάζουν μειωμένη επιφανειακή αντοχή και παράλληλα ως προστασία, μεγάλης διάρκειας, κυρίως φυσικών υποστρωμάτων και γενικά δομικά υλικά, πορώδη στα οποία επικρατεί στη σύνθεσή τους, το διοξείδιο του πυριτίου (χαλαζιακό μέρος), όπως π.χ. φυσική/ τεχνητή πέτρα, πωρόπετρες, λιθοσώματα. Επίσης για τούβλα, κεραμίδια αλλά και κεραμικά πλακίδια τύπου cotto,  αμμοκονίες, γενικότερα.
 
*KIMISTONE-BIOCIDA:
Προϊόν κατάλληλο για την εξάλειψη μικρο-χλωρίδας από επιφάνειες πέτρας. Προϊόν με βιοκτόνο δράση και λειτουργία, σχεδιασμένο για την καταπολέμηση και αφαίρεση της ανάπτυξης άλγης, βρύων και λειχήνων, ενζύμων, βακτηριδίων και μυκήτων. Εξωτερικής κι εσωτερικής χρήσης, χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της ανάπτυξης διαφόρων ειδών μικρο-οργανισμών (π.χ. όπως: aspergillus-niger, aeureobasidum-pullulans, candida-albicans, chaertomium-globosum, fusarium-oxysporum, penicillum-funiculosum, saccaromyces-cerevisiae, καθώς επίσης και  achromobacter-parvulus, alcaligenes-faecalis, bacillus-cereus, escherichia-coli, flavobacterum-suaveolens, proteus-vulgaris, pseudomonas-aeruginosa κ.α.), που επιδρούν δυσμενώς στο υπόστρωμα (δημιουργώντας διχρωμίες, κηλιδώσεις, εξανθήματα κλπ.). Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογή σε φυσικές πέτρες, όπως επίσης κατόπιν δειγματισμού σε μάρμαρα, γρανίτες, αμμόπετρες (ψαμμιτικά πετρώματα), σε μαλακά και/ή συμπαγή ασβεστολιθικά πετρώματα, καθώς επίσης σε κεραμικά, σε ξύλο κ.α.
 
*KIMISTONE-ANTISMOG :
Προϊόν με βιοκτόνο δράση και λειτουργία κατά της ανάπτυξης μούχλας, άλγης, βρύων και λειχήνων στην επιφάνεια του υποστρώματος στο  οποίο εφαρμόζεται. Προϊόν ανθεκτικό στην υπεριώδη, μιας και δρα επιφανειακά μεν αλλά σε σχετικό βάθος, οπότε δεν αφήνει επιφανειακό υμένα (film), ούτε αλλάζει το χρώμα της επιφάνειας του αρχικού υποστρώματος επάνω στο οποίο εφαρμόζεται. Συγκεκριμένα, χάρη στη σύνθεση του, το προϊόν εγγυάται μεγάλη σταθερότητα στη θερμική δράση και στην οξείδωση που προκαλείται από τις ακτίνες υπεριώδους ακτινοβολίας (UV). Προστατεύει το πορώδες των επιφανειών από επιδράσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και παραγόντων, τα άλατα (έκθεση σε αερο-μεταφερόμενη μάζα και συγκεντρώσεις) και την όξινη βροχή. Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογή σε φυσική ή/και τεχνητή πέτρα, καθώς και σε αντικείμενα από πέτρα γενικότερα, σε κεραμικά (πλακίδια τύπου cotto, κεραμίδια, κεραμικά κ.α.) όπως επίσης, κατόπιν δειγματισμού σε μάρμαρα, γρανίτες κ.α.
 
*KIMISTONE-C 957:
Προϊόν έτοιμο προς χρήση, ειδικό καθαριστικό υγρό, για πέτρα σε κατασκευές Μνημειακού χαρακτήρα και ευαίσθητες επιφάνειες δομικών υποστρωμάτων. Το προϊόν, χάρη στην ειδική του σύνθεση, ειδικά σε εφαρμογές επεξεργασίας λίθινων στοιχείων σε Μνημεία αλλά και σε επιχρισμένες επιφάνειες με βαφή προστασίας, διαλύει αργά και βαθμιαία τους ρύπους και όποιους άλλους επιφανειακά εξωγενείς παράγοντες, χάρη στο αλκαλικό αποτέλεσμα, «μαλακώνει» τις κηλιδώσεις και τα μαύρα κατάλοιπα, διασφαλίζοντας την πλήρη αφαίρεσή τους. Το προϊόν δεν μεταβάλλει, δεν επηρεάζει δυσμενώς, ούτε αλλοιώνει την αρχική “πατίνα” της πέτρας. Είναι κατάλληλο για ιδιαίτερα υποστρώματα όπως: μαρμάρινα αγάλματα, στοιχεία δομημένα από ή επενδεδυμένα με μάρμαρο, μαλακό ασβεστόλιθο και τελειώματα από λεπτού πάχους γρανίτη. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε φινιρίσματα από πέτρα καθώς επίσης και σε σοβάδες.
 
* Για περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τα παραπάνω αναγραφόμενα προϊόντα μπορεί κανείς να βρει εάν ανατρέξει στην πιο πρόσφατη έκδοση του Φύλλου Ιδιοτήτων κάθε επιμέρους Προϊόντος που είναι σε ισχύ. 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ΠΡΟΤΥΠΑ

 • Συνεισφορά σε πόντους LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
Τα Συστήματα της Κατηγορίας διαλυμάτων ειδικής επεξεργασίας 
​Πεδία Εφαρμογής/  Τύποι Υποστρωμάτων;

Με βάση τους ορισμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω:

 • ως  Σταθεροποίηση και αύξηση συνοχής επιφανειών καλείται λοιπόν, η  ειδική διαδικασία βελτίωσης των συνθηκών της κατάστασης του πορώδους σε σχετικό βάθος, μέσω εφαρμογής υψηλής διεισδυτικότητας και υψηλών επιδόσεων, άχρωμου εμποτισμού ο οποίος δρα επάνω σε υποστρώματα από φυσική πέτρα (πλίνθους και άλλες πορώδεις επιφάνειες), με σκοπό  την αναβάθμιση της συνοχής και τη σταθεροποίηση, εύθρυπτων υποστρωμάτων χωρίς ιδιαίτερη σταθερότητα.
 • ως Πρόληψη και προστασία εξάλειψης δυσμενειών, όποια χρονική στιγμή, καλείται η τεχνική επεξεργασία προάσπισης του πορώδους, μέσω της εφαρμογής υψηλών επιδόσεων, άχρωμων διαλυμάτων εμποτισμού, που  προσαρμόζονται επάνω σε επιφάνειες και υποστρώματα από φυσική πέτρα, τούβλα κλπ., με στόχο την ενσωμάτωση μέτρων με βιοκτόνο δράση και λειτουργία κατά της ανάπτυξης ή για την εξάλειψη/ καταπολέμηση άλγης, μικρο-οργανισμών κλπ., σε θέσεις όπου εστιάζονται στίγματα, κατάλοιπα και εξανθήματα, κηλιδώσεις όπως επίσης βρύα και λειχήνες στην επιφάνεια αναφοράς αποσκοπώντας στην πλήρη αφαίρεσή τους.

*SINMAST S2:

Ανεξάρτητα με τη σύνθεσή τους, τα συστήματα αυτά ενδείκνυνται κυρίως για προστασία  φυσικών επιφανειών πορωδών υποστρωμάτων. Μέτρα σχεδιασμένα ειδικά, να αποτελέσουν μέσο προστασίας σε φυσικά, πορώδη υποστρώματα με απορροφητικότητα, τέτοια όπως για παράδειγμα:

 • επιφάνειες λιθοδομών ή λιθενδύσεων,
 • για πλίνθους οπτόπλινθους, τουβλοδομές, τουβλίνες κλπ.
 • προϊόντα κατάλληλα για προστασία φυσικών, ορυκτών πετρωμάτων όπως φυσικές πέτρες και πλάκες πλακοστρώσεων, ασβεστολιθικά πετρώματα (μαλακά ή σκληρά), φυσικά και τεχνητά πετρώματα, αμμόπετρες προερχόμενες από ψαμμιτικά πετρώματα, αμμοκονίες (τύποι ειδικά σχεδιασμένοι, ακόμα και για δομές Μνημειακού χαρακτήρα, κατασκευές Πολιτιστικής Κληρονομιάς που προσδίδουν σταθεροποίηση και συνοχή σε εύθρυπτα υποστρώματα και προστασία ταυτόχρονα),
 • στοιχείων πωρόπετρας (π.χ. φυσικοί πωρόλιθοι), κεραμιδιών, ακροκεράμων και λοιπών κεραμικών, υλικά από τερακότα, πηλό κ.α.

Τι πρέπει να προσέξει κανείς πριν ή κατά τη διάρκεια της εφαρμογής;

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα «σημεία κλειδιά» τα οποία θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής:

​Πριν την εφαρμογή:

 • Oι επιφάνειες προς εφαρμογή πρέπει να είναι ξηρές και στεγνές. Επίσης, ελεύθερες από παρελθοντικές επιστρώσεις χρωματισμών, προκειμένου τα ενεργά συστατικά όποιου προϊόντος να δημιουργήσουν διείσδυση (εμποτισμό) και να εισχωρήσουν σε σχετικό βάθος, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ορθής εφαρμογής.
 • Σε επιφάνειες πλακών μαρμάρου ή γρανίτη, συστήνεται πρωτίστως η διεξαγωγή δοκιμής ελέγχου σε ενδεικτική περιοχή, δοκιμαστικά.

Αποφύγετε την εφαρμογή όποιου συστήματος σταθεροποίησης ή • πρόληψης και προστασίας για την εξάλειψη δυσμενειών, υπό συνθήκες δυνατού ανέμου, ήπιας ή έντονης βροχόπτωσης ή χιονόπτωσης.
• Επίσης, η εφαρμογή κάτω από συνθήκες ιδιαίτερα ξηρών συνθηκών με έντονες τιμές υψηλής θερμοκρασίας. Ιδιαίτερος κίνδυνος εξάτμισης: Σε ζεστές χώρες, κατά τη διάρκεια υψηλών θερμοκρασιών, Συστήματα πτητικών, εμποτισμών δεν πρέπει κανονικά να εφαρμόζονται. Προστατέψτε τα υλικά από παρατεταμένη έκθεση, απευθείας στον ήλιο.

Κατά την εφαρμογή:

 • Σε περίπτωση όποιας αμφιβολίας ή αδυναμίας εκτίμησης του βαθμού απορροφητικότητας του υποστρώματος, για τον προσδιορισμό επακριβώς της κατανάλωσης ως προς το βάθος διείσδυσης, συστήνεται όπως προβείτε σε πιλοτική εφαρμογή του προϊόντος, σε επιμέρους περιοχή ανάπτυξης, περιορισμένης έκτασης.
 • Αποφύγετε φαινόμενα υψηλού βαθμού υγροποίησης κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (αυτό διότι, ο  πόρος αναμένεται να είναι κορεσμένος με νερό), κάτι το οποίο είναι δεδομένο πως, επηρεάζει αρνητικά την δράση και την απόδοση του υδροφοβισμού.
 • Σχετικά με τις συνθήκες εφαρμογής, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, η θερμοκρασία περιβάλλοντος αλλά και υποστρώματος πρέπει να είναι μέσα στο εύρος μεταξύ  +5 οC (ελάχιστη) έως +30 οC (μέγιστη).
 • Επίσης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, να είναι τουλάχιστον 3 οC πάνω από το σημείο υγροποίησης (dew-point).
 • Η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας να είναι ≤ 75% (ιδανικές συνθήκες όσον αφορά την Σ.Υ. ≤ 65%).
 • KIMISTONE-K10:  Το βέλτιστο αποτέλεσμα ως προς τις επιδόσεις σταθεροποίησης, επιτυγχάνεται βαθμιαία και προσδιορίζεται χρονικά, μετά την πάροδο (7) ημερών.
 • KIMISTONE-K55/ KIMISTONE-KSF: Το βέλτιστο αποτέλεσμα ως προς τις επιδόσεις σταθεροποίησης, επιτυγχάνεται βαθμιαία και προσδιορίζεται χρονικά, μετά την πάροδο (15) ημερών.

Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τα συστήματα Εξασφάλισης και Προάσπισης του Πορώδους των επιφανειών; Σαφώς και υπάρχουν, αρκεί να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.sintecno.gr).

Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu