Κεντρικό Ιστορικό Κτήριο πρώην Στρατοπέδου ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1

Αποκατάσταση Κεντρικού Ιστορικού Κτηρίου (A2) πρώην Στρατοπέδου “ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ” στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κεντρικό Ιστορικό Κτήριο (A2) πρώην “Στρατοπέδου ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ” (ΥΠΠΟΑ–4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρ. Μακεδονίας/ Μνημείο Πολιτιστ. Κληρονομιάς, χαρακτηρισμένο ως Ιστορικό διατηρητέο Μνημείο). Οικοδομήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, συγκεκριμένα, στα 1881-1890 από την Οθωμανική Διοίκηση. Βρίσκεται στην ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ –Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά Δημοτική Αγορά της πόλης της ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4

Αποκατάσταση Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς της πόλης της ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Παλαιά Δημοτική Αγορά της πόλης της ΧΑΛΚΙΔΑΣ/ Εργασίες αποκατάστασης, ανάδειξης, ανάπτυξης και λειτουργική επανένταξη των παλαιών Κτηριακών εγκατ/σεων που οικοδομήθηκαν σε (2) Φάσεις (α) 1885-1887 & (β) Επέκταση/ 1935, βρίσκονται δε επί των οδών Κριεζώτου-Αρεθούσης-Βενιζέλου, (ΚΣΝΜ & ΥΠΠΟ / Μνημείο Πολιτ. Κληρονομιάς, χαρακτηρισμένο ως Ιστορικό διατηρητέο Μνημείο) στην πόλη της ΧΑΛΚΙΔΑΣ/ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά Δημοτική Αγορά της πόλης των ΧΑΝΙΩΝ 4

Αποκατάσταση Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς της πόλης των Χανίων

Παλαιά Δημοτική Αγορά της πόλης των ΧΑΝΙΩΝ/ Εργασίες αποκατάστασης, ανάδειξης, ανάπτυξης και λειτουργική επανένταξη των Πτερύγων των παλαιών Κτηριακών εγκατ/σεων που οικοδομήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα συγκεκριμένα, μέσα στην (2)ετία 1911-1913

Διαβάστε περισσότερα

Τζαμί ΓAZH ΧΑΣΑΝ ΠΑΣΑ 1

Αποκατάσταση Τζαμιού ΓAZH ΧΑΣΑΝ ΠΑΣΑ, Πλατάνι, Κως, Ν Δωδεκανήσων

“Τζαμί” ΓAZH ΧΑΣΑΝ ΠΑΣΑ Μουσουλμανικό Τέμενος (ΥΠΠΟ–Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου/ Οικοδομήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα, συγκεκριμένα, τη (2)ετία 1784-1785 από τον Αλγερινό Γαζή Χασάν Πασά), επί της οδ. Κεραμου 211, στο χωριό ΠΛΑΤΑΝΙ, στην πόλη της ΚΩ –Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜ Μαρώνειας 3

Αποκατάσταση Ι.Μ. Μαρώνειας και Κομοτηνής, Μαρώνεια

Ιερα μητροπολη μαρωνειας και κομοτηνης Εργασ. Αναβάθμισης και αποκατάστασης Μητροπολιτικού Μεγάρου που οικοδομήθηκε γύρω στα μέσα του 20ου αιώνα ΜΑΡΩΝΕΙΑ / Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας 1

Αποκατάσταση Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας πρώην Εργοστάσιο “Σαπωνοποιία ΧΑΡΙΛΑΟΥ”

Παλαιό Ελαιουργείου Ελευσίνας πρώην Εργοστάσιο “Σαπωνοποιίας ΧΑΡΙΛΑΟΥ” (ΥΠΠΟ– Νεωτέρων Μνημείων/ Κτηρ. Συγκρότημα Πολιτ. Κληρονομιάς, που οικοδομήθηκε τον 19ο αιώνα, συγκεκριμένα, το έτος 1875), επί της οδ. Κανελλόπουλου 1, στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Η ΑΝΑΤΟΛΗ 2

Αποκατάσταση Ξενοδοχείου “Η ΑΝΑΤΟΛΗ”, ΑΘΗΝΑ (κέντρο), Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

Ξενοδοχείο “Η ΑΝΑΤΟΛΗ” και μετέπειτα “ΒΥΡΩΝ” Αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη Μονάδα που λειτούργησε ως ξενοδοχείο στο Κέντρο της Αθήνας.
Εργασίες Αποκατάστασης Διατηρ. Νεοκλασικού Κτηρίου, επί της οδού Αιόλου 38 & πλατεία Αγ. Ειρήνης – Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μονή ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ & ΔΑΜΙΑΝΟΥ 2

Αποκατάσταση Ι.Μ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ & ΔΑΜΙΑΝΟΥ, Πάρνωνας, ΣΠΑΡΤΗ, Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Επεμβάσεις Αποκατάστασης / Στατική Ενίσχυση Δομών από Φέρουσα Τοιχοποιία στην Ιερά Μονή ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ & ΔΑΜΙΑΝΟΥ (17ου Αιώνα) στον Πάρνωνα, Θέση: ύψωμα Σταματήρα) – ΣΠΑΡΤΗ / Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση οικίας ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1

Αποκατάσταση οικίας ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (19ου Αιώνα), Κηφισιά – ΑΘΗΝΑ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Εργασίες Αποκατάστασης οικίας ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (19ου Αιώνα) στην Κηφισιά – ΑΘΗΝΑ / Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΥΠΠΟΑ/ Μνημείο Πολιτισμού)

Διαβάστε περισσότερα