Υψηλών προδιαγραφών και ιδιαίτερων απαιτήσεων, έγχρωμη, αντιρρυπαντική βαφή προστασίας KIMICOVER-BLINDO

Όσοι σχεδιάζουν κατασκευές με ειδικές απαιτήσεις και υψηλές προδιαγραφές, επιθυμούν την εφαρμογή μέγιστου επιπέδου προστασίας έναντι ρύπανσης και ενανθράκωσης και αναζητούν τα κατάλληλα υλικά, αρκεί να δοκιμάσουν το Kimicover-Blindo από την εταιρεία Sintecno. Διαβάστε παρακάτω τα βασικά πλεονεκτήματα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καινοτόμου αυτού υλικού.

Ποια τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα;

Σε τι διαφοροποιείται από τους κοινούς λεγόμενους Χρωματισμούς;

• Πρόκειται για ένα έγχρωμο σύστημα βαφής, που δημιουργεί εύκαμπτη επίστρωση προστασίας, κατάλληλη για πορώδη υποστρώματα με απορροφητικότητα. Μια επίστρωση προστασίας που ακολουθεί τις συστολο-διαστολές που αναπτύσσονται λόγω της εναλλαγής των καιρικών συνθηκών. Παραλαμβάνει μικρο-ρηγματώσεις, καλύπτοντας ιδανικά, φαινόμενα ανάπτυξης ιχνοειδών, τριχοειδών και μικρο-ρηγματώσεων που παρουσιάζονται στο υπόστρωμα.
• Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα που την χαρακτηρίζουν είναι οι ιδιότητες εξαίρετης ανθεκτικότητας που παρουσιάζει στη φθορά, στη γήρανση και στην απότριψη, ακόμα και σε ιδιαίτερες συνθήκες ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σε περιβάλλον με επιθετικούς ρύπους και διαβρωτικούς παράγοντες.

• Περιλαμβάνει στρώση προστασίας με διαπνοή, ανεξίτηλη, με στιλπνότητα και διάρκεια αισθητικής, υψηλή αντίσταση και ιδιαίτερη διάρκεια στον χρόνο. Το υλικό είναι ανθεκτικό έναντι έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV-stable), στα θειικά άλατα, στην αλκαλική αντίδραση των επιφανειών από σκυρόδεμα,  στην όξινη βροχή, σε ακραίες θερμοκρασίες (θέρος/ ψύχος), στις απότομες μεταβολές και στις άμεσες εναλλαγές των καιρικών συνθηκών. Επίσης, στη μόλυνση από δυσμένειες περιβάλλοντος, σε ρύπους και λοιπούς ατμοσφαιρικούς παράγοντες αποτελώντας ουσιαστικά, ιδανικό μέτρο προστασίας κατά της ενανθράκωσης. 
• Αποτελεί ιδανικό, αδιάβροχο τελείωμα, σε εφαρμογές απαιτήσεων υψηλών προδιαγραφών. Σύστημα βαφής προστασίας, ανθεκτικό στο πλύσιμο, σε πολλαπλούς κύκλους καθαρισμού (>5000 κύκλους).
• Θερμοκρασίες λειτουργίας του εφαρμοσμένου συστήματος: -20 oC/ +90 oC.

Μέθοδοι και Αρχές Προστασίας βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου, ΕΝ 1504 / Κατηγοριοποίηση/ Εγκρίσεις/ Πρότυπα.

• Σύστημα βαφής που φέρει Σήμανση (CE) και λειτουργεί ως επίστρωση Προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σε πλήρη συμφωνία με τις Αρχές και τις Μεθόδους που ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1504 (European-Norm).
• Συγκεκριμένα, πληροί τις απαιτήσεις του Μέρους (2) του ΕΝ 1504, ως βαφή επιφανειακής προστασίας. Αποτελεί στρώση προστασίας με διαπνοή, κατηγοριοποιημένη γι’ αυτή την ιδιότητα κατά EN 1504-2, ως Κλάση Ι/ Class I (Βαφές/ Επιστρώσεις με υψηλή δυνατότητα διαπνοής).
• Ομοίως, σύμφωνα με το Τμήμα (9) του ΕΝ 1504, χρησιμοποιείται για τις χρήσεις που ορίζουν οι Αρχές: 
• (1) PI (Προστασία έναντι διεισδύσεων)/ Μέθοδος (1.3) Επικάλυψη της επιφάνειας με Βαφές/ Επιστρώσεις: Προστασία από ατμοσφαιρικούς παράγοντες μέσω επικάλυψης, με αντίσταση ενάντια στη διείσδυση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) καθώς επίσης, 
• (2) MC (Έλεγχος υγρασίας)/ Μέθοδος (2.3) Επικάλυψη της επιφάνειας με Βαφές/ Επιστρώσεις:  Προστασία από υγρασία μέσω επικάλυψης/ προστασία με δυνατότητα διαπνοής, σχεδιασμένη κατά της ενανθράκωσης και ενάντια στη διείσδυση χλωριόντων.
• Παράλληλα, σύμφωνα με τις πρότυπες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)/ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00 & 1501-03-10-02-00, ως Βαφή/ Επίστρωση επικάλυψης επιφανειών σκυροδέματος κα, επιχρισμάτων, καθώς και λοιπόν κονιαμάτων συμβατικών ή έτοιμων, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις φυσικές ιδιότητες που παρουσιάζει, με κριτήριο και γνώμονα την αντοχή της στον χρόνο, κατατάσσεται στους τύπου των βαφών (HR/ High Resistant) μεγάλης ανθεκτικότητας

Σε ποιες επιφάνειες ο τύπος της βαφής έχει Πεδίο εφαρμογής;

Σύστημα βαφής ακρυλικών ρητινών, υδατικής βάσης, πλούσια σε στερεά, για τη δημιουργία προστατευτικών επιστρώσεων κατάλληλο για:
• εξωτερικές επιφάνειες κατασκευών σκυροδέματος,
• όψεις κτιρίων / επιφάνειες έργων υποδομής,
• σε προκατασκευασμένα πανέλα επικάλυψης όψεων από σκυρόδεμα,
• σε επιφάνειες τσιμεντοκονιάματων, επιχρισμάτων – σοβάδων, κλπ.,
• σε υποστρώματα ως άνω που παρουσιάζουν ιχνοειδή, τριχοειδή ή μικρο-ρηγματώσεις καθώς και υποστρώματα τα οποία λόγω συνθηκών, παρουσιάζουν τάση μελλοντικά, πιθανής εκδήλωσης τριχοειδών φαινομένων διάχυτης μορφής και διάταξης.

Ιδιαίτερες Εφαρμογές/ Διαχείριση στοιχείων από Αμίαντο: Δέσμευση ινών, Κάλυψη και Σφράγιση στοιχείων από Αμίαντο

• Το προϊόν έχει περάσει επιτυχώς τις δοκιμές που απαιτούνται από το Υπουργικό Διάταγμα 20.08.1999 (IT) για χρήση σε κύκλους ενθυλάκωσης, για τη δέσμευση ινών στοιχείων από αμίαντο (asbestos) και αμιαντο-τσιμέντο (asbestos-cement), σε περίπτωση που για αυτά υπάρχει η πρόθεση να διατηρηθούν, παραμένοντας ουσιαστικά στην αρχική τους θέση. Προϊόν πιστοποιημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς CEE. Το σύστημα βαφής αποτελεί πιστοποιημένη επικάλυψη ενθυλάκωσης ως προς την ικανότητα να δεσμεύσει τις ίνες αμιάντου, καλύπτοντας ως μέτρο προστασίας όλες τις πιθανές περιπτώσεις των Τύπων (A), (B) και (C):
• Τύπος (A): Ενθυλάκωση και προστασία εξωτερικού τύπου/ περιπτώσεις εκτεθειμένης οροφής/ στέγης σκυροδέματος-αμιάντου,
• Τύπος (Β): Ενθυλάκωση και προστασία εσωτερικού τύπου/ περιπτώσεις εκτεθειμένων κατασκευών σκυροδέματος-αμιάντου,
• Τύπος (C): Ενθυλάκωση και προστασία: 
• a) Κατασκευών που φέρουν στοιχεία αμιαντο-τσιμέντου και είναι σε άμεση επαφή με επενδεδυμένα πανέλα, και
• b) Κατασκευών αμιαντο-τσιμέντου (asbestos-cement) με ενσωμάτωση υπάρχουσας ψευδοροφής ή υπερυψωμένη στέγη που είναι σε επαφή ή προεξέχει της κατασκευής αμιάντου-τσιμέντου.

Άλλες περιπτώσεις στις οποίες το σύστημα έχει δυνατότητα εφαρμογής;

• Ως επίστρωση Δαπέδων: 
• Βάσει των προδιαγραφών του υλικού, το σύστημα, με σχετική αύξηση της κατανάλωσης προκειμένου να δημιουργηθεί υμένας με μεγαλύτερο ισοδύναμο πάχος αντίστασης στη βατότητα και στην απότριψη, έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει (αλλά και έχει χρησιμοποιηθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν) ως συνθετική επίστρωση ακρυλικών ρητινών. Δηλαδή, ως έγχρωμη, αντιολισθητική προστασία δαπέδων, σχεδιασμένη και για εξωτερικούς χώρους π.χ. δάπεδα αθλοπαιδιάς σε προαύλιους χώρους, κτιριακών συγκροτημάτων, με ειδική επεξεργασία ως αντιολισθητική επίστρωση σε απολήξεις προβλήτα σε μαρίνες ιστιοφόρων σκαφών, γιοτ και θαλαμηγών και σε άλλες περιοχές με απαίτηση έγχρωμης επικάλυψης.  
• Στην περίπτωση αυτή επισημαίνεται ότι, θα πρέπει να προηγηθεί της εφαρμογής των αναπτυγμάτων της έγχρωμης επίστρωσης μία στρώση προεπάλειψης με εποξειδικό αστάρι νερού (Kimicover-FIX), σε μικρή κατανάλωση ικανή να σφραγίσει τους πόρους των επιφανειών σκυροδέματος και λοιπών στρώσεων διευθέτησης δαπέδων τσιμεντοειδούς βάσης, σε περιοχές με απαίτηση βατότητας με ελεγχόμενη χρήση. 

Είναι εύχρηστο, απαιτεί εξειδίκευση, ποια η μεθοδολογία εφαρμογής;

Πρόκειται για σύστημα εύκολο στην εφαρμογή που δεν απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση. Ως προϊόντα, η βαφή με το αστάρι της είναι υδατικής βάσης οπότε και τα δύο, σε θέματα Οικολογίας, είναι απολύτως φιλικά στον Χρήστη και στο Περιβάλλον.
Η εφαρμογή μεμονωμένα του υλικού όσο και της στρώσης προεπάλειψης, μπορεί να πραγματοποιηθεί με: 
• κοντότριχο ρολό, ή  
• με πινέλο, ή 
• με ειδική βούρτσα με μικρή ή μεγαλύτερη λαβή, ή
• με πιστόλι ανάερου ψεκασμού (airless-spray). 

Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu