Υψηλών προδιαγραφών και ιδιαίτερων απαιτήσεων, Συστήματα Υδροαπωθητικού Εμποτισμού, σχεδιασμένα για την Προστασία και Εξασφάλιση πορώδους υποστρωμάτων με απορροφητικότητα, από φυσικά αίτια, δράσεις ρύπων και άλλων διαβρωτικών παραγόντων

Ως γνωστό, το Σκυρόδεμα, αποτελεί το βασικό δομικό υλικό στο κομμάτι των Κτηριακών Κατασκευών και των Έργων Υποδομής. Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι ευάλωτες και εκτεθειμένες στο ανεμόβροχο και στις δράσεις διαβρωτικών παραγόντων και άλλων επιβλαβών ρύπων. Πόσο μάλλον όταν οι επιφάνειες αυτές προβλέπεται να παραμείνουν εμφανείς, εκτεθειμένες με τη “γύμνια” τους απέναντι στον χρόνο. Οι δυσμένειες αυτές πλέον ως εξωγενείς παράγοντες, εκμεταλλεύονται την απορροφητικότητα του σκυροδέματος, δρουν μέσω του πορώδους του υποστρώματος που αποτελεί ουσιαστικά τις διόδους μέσα από τις οποίες εισχωρούν, εκμεταλλευόμενα την υγρασία (το νερό) που λειτουργεί ως ηλεκτρολύτης, συντελώντας τα μέγιστα στη διάβρωση των οπλισμών, στη δημιουργία ανθρακικών αλάτων (φαινόμενο ενανθράκωσης) και τοπικών συγκεντρώσεων αλάτων ασβεστούχων ενώσεων (CaO), καθώς και στη προξένηση περαιτέρω βλαβών από πλευράς παθολογίας.

Αλήθεια, ποια η λύση Προστασίας από καιρικές συνθήκες και επιδραστικούς παράγοντες, ειδικά για επιφάνειες εμφανών σκυροδεμάτων που, από πλευράς αρχικού Σχεδιασμού με βάση το Αρχιτεκτονικό Design, αναμένεται να παραμείνουν ανεπίχριστες, χωρίς ίχνος προστασίας ή κάποιας άλλης επιφανειακής επεξεργασίας που θα λειτουργούσε ως μέτρο πρόληψης για την εξασφάλιση του πορώδους;

Σύστημα Υδρο-απωθητικού Εμποτισμού!

Πρωτίστως, μιας και η σχετική αναφορά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν  τις Μεθόδους και τις Αρχές Προστασίας του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1504, με παραπομπή συγκεκριμένα στις έννοιες που καθορίζονται και αναφέρονται  στα πεδία σύμφωνα με το  ΕΝ 1504-1 (Ορισμοί) και το  EN 1504-8 (Έλεγχοι Ποιότητας και Αξιολογήσεις Συμμόρφωσης), ας δούμε με την ευκαιρία τι καλείται Υδρο-απωθητικός Εμποτισμός αλλιώς, Υδροφοβία:

Ο Ορισμός

Υδρο-απωθητικός Εμποτισμός, κοινώς λεγόμενος και Υδρόφοβος Εμποτισμός ή για λόγους σύντμησης ως μεθοδολογία  «Υδροφοβισμός»  καλείται, εκείνη η ειδική επεξεργασία που εφαρμόζεται επάνω στο σκυρόδεμα, καθώς και όποιο άλλο πορώδες υπόστρωμα, με ζητούμενο, τι; Tην παραγωγή μιας επιφάνειας με υδρο-απωθητικές ιδιότητες και την προστασία του πορώδους αυτής από συγκεντρώσεις ρύπων.

Η Διαδικασία Εφαρμογής

Η εφαρμογή γίνεται μέσω επάλειψης (με ρολό/πινέλο/βούρτσα), ή μέσω ανάερου ψεκασμού. Το αποτέλεσμά της μετά την ωρίμανση, δεν αφήνει επιφανειακό υμένα (film) στην όψη του σκυροδέματος μιας και πρόκειται για υλικό με διεισδυτική λειτουργία ως προς τη δράση του στο μικρο-πορώδες, (αρκεί να αποφύγει κανείς αλόγιστη χρήση του μέτρου και υπερ-δοσολογία εφαρμογής του υλικού), σε γενικές γραμμές χωρίς να παρατηρείται υπόλειμμα υλικού, χρωματική αλλαγή, αλλοίωση ή οπτική απόκλιση στην εμφάνιση του αρχικού υποστρώματος μετά το πέρας της διαδικασίας και της ωρίμασης του μέτρου πρόληψης. Οδηγός εφαρμογής είναι πάντοτε, το είδος υλικού, ο τύπος του υποστρώματος αναφοράς, το πορώδες και ο βαθμός απορροφητικότητας που παρουσιάζει.  

Τα Συστήματα της Κατηγορίας Υδρο-απωθητικοί Εμποτισμοί

 Ως επί τω πλείστον,  σε γενικές γραμμές, από πλευράς χημικής σύνθεσης  τα βασικά ενεργά συστατικά των Υδρόφοβων Εμποτισμών που συγκαταλέγονται στην γκάμα αυτή αποτελούν τα Σιλάνια και οι Σιλοξάνες (γνωστά ως Πολυ-Σιλάνια ή Πολυ-Σιλοξάνια), καθώς και οι συνθέσεις συνδυασμένης κατάστασης αυτών. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις τέτοιες όπως, προϊόντα με βάση αιθυλεστέρες πυριτικού οξέος και ενώσεις σιλανίων/ σιλοξάνης σε διάλυμα αλκοόλης, συστήματα με βάση Αλάτων Πολυμερούς Πυριτίου (Salt/ Silica polymers), υδατικής βάσης και άλλα.

Κατηγοριοποιώντας τα εν λόγω Συστήματα που αποτελούν προϊόντα διαθέσιμα στην γκάμα της Εταιρείας μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ άλλων υλικά σύνθεσης: 

 • Σιλάνια / Σιλοξάνια με διαλύτες,
 • Σιλάνια / Σιλοξάνια υδατικής διασποράς,
 • Πολυ-Σιλάνια υγρής μορφής,
 • Πολυ-Σιλοξάνια υγρής μορφής, υδατικής βάσης,
 • Σιλάνια κρεμώδους υφής,
 • Σιλάνια κρεμώδους υφής, με ελαφρά θιξοτροπία
 • Άλατα πολυμερούς πυριτίου, υδατικής βάσης, κ.α.

Οι τύποι στην Κατηγορία Υδρο-απωθητικοί Εμποτισμοί

την γκάμα της SINTECNO SA, στα συστήματα αυτού του τύπου, επικεντρώνεται κανείς σε (2+5) βασικά προϊόντα που αποτελούν αντίστοιχα, τύπους Προϊόντων Παραγόμενων αλλά και υλικά Εισαγωγής:

 • Συστήματα Παραγωγής της SINTECNO αποτελούν  τα: WP-55 S και SILPORE.
 • Συστήματα Εισαγωγής είναι μεταξύ άλλων τα προϊόντα της σειράς KIMISTONE:

KIMISTONE-K55, KIMISTONE-IDROREP και KIMISTONE-IBASIL.

 • Σύστημα Εισαγωγής αποτελούν επίσης τα προϊόντα : DAMP STOP Cream όπως και O2A Hydrophobising silane-cream.

Αν και διαφέρουν στη σύνθεση, όλα τους αποτελούν συστήματα που εφαρμόζονται για να εξασφαλίσουν Προστασία, έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται σε διάφορα έργα, υψηλής και μέσης σπουδαιότητας, όπως και σε αναρίθμητα μικρότερα κτιριακά, Ιδιωτικού ή Δημόσιου χαρακτήρα. Κάποια από αυτά, λόγω ειδικού Σχεδιασμού, επίσης έχουν επιλεγεί και χρησιμοποιούνται ή έχουν χρησιμοποιηθεί σε δομές Μνημειακού χαρακτήρα.

Ποια το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα;

H απαραίτητη προστασία των επιφανειών σκυροδέματος έναντι δυσμενειών και έντονων περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως η πλαγιο-μετωπική έκθεση στη βροχή (ανεμόβροχο), ακόμα και η διαβροχή από αερο-μεταφερόμενες μάζες υγρής διασποράς (σταγονίδια εκτόνωσης από spray κυματισμού/ splash-zones, που μεταφέρονται με τη θαλάσσια αύρα), τα οποία  όπως είναι αναμενόμενο, λόγω της προέλευσής τους, περιέχουν χλωριόντα και θειικά άλατα.  Στη φάση Πρόληψης και Προστασίας ίσως η πιο ιδανική λύση αντιμετώπισης είναι ο Υδρο-απωθητικός Εμποτισμός, μιας και αποτελεί μέτρο μακράς διάρκειας, που συμβάλλει τα μέγιστα στην αύξηση της ανθεκτικότητας του Σκυροδέματος. Ειδικά για τις επιφάνειες οι οποίες παραμένουν ή αναμένεται να παραμείνουν χωρίς άλλο μέτρο επιφανειακής προστασίας που, από πλευράς έκθεσης,  να τους εξασφαλίζει ισοδύναμο πάχος αντίστασης στις δράσεις των δυσμενειών ανωτέρω.

 • Πρόκειται για άχρωμα συστήματα, ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV-stable), μιας και αφού δεν αφήνουν επιφανειακό film, προσφέροντας τη δυνατότητα υψηλού βάθους διείσδυσης ως μέτρα αδιαβροχοποίησης, με μακρά διάρκεια και υψηλές επιδόσεις ως προς την ποιότητα δράσης, επιτρέποντας συνάμα τη διαπνοή του υποστρώματος.
 • Αποτελούν πλήρως αξιόπιστα μέτρα υδρο-απωθητικού εμποτισμού, σχεδιασμένα ειδικά, να αποτελέσουν μέσο προστασίας για την απώθηση του νερού σε πορώδη υποστρώματα με κανονική ή έντονη απορροφητικότητα.
 • Στα συστήματα αυτά συγκαταλέγονται προϊόντα προηγμένης σύνθεσης και Τεχνολογίας, νεότερης γενιάς με υψηλή αντίσταση σε δράσεις χλωριόντων, μικρο-οργανισμών και βακτηριδίων, έναντι έκθεσης επιφανειών σε αλκάλια και παγολυτικά άλατα (NaCl), αυξάνοντας το βαθμό ανθεκτικότητας του υποστρώματος ακόμα και σε περιπτώσεις έκθεσης σε συνθήκες παγετού. 
 • Αποτελούν λύσεις ιδανικές για προστασία πορώδους από ατμοσφαιρικούς παράγοντες, σε συνθήκες έκθεσης αστικού (XC) ή θαλασσινού περιβάλλοντος (XS), (XD), (XF) κλπ., ως προς την  εφαρμογή όσων αναφέρονται στον Πίνακα Β2-7 του Προτύπου ΕΝ 206-1 του ΚΤΣ 2016, σχετικά με τις απαιτήσεις με βάση τις Κατηγορίες Έκθεσης που σχετίζονται με τις Δράσεις ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες Περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται η εκάστοτε κατασκευή που εξετάζεται.
 • Προσφέρουν τη δυνατότητα γεφύρωσης μικρο-ρωγμών, στο εσωτερικό βάθος του πόρου ή έκαστου συριγγίου, κάθε ιχνοειδούς ή τριχοειδούς ρωγμής και μικρο-ρηγμάτωσης που απαντάται στο υπόστρωμα (με δυνατότητα εύρους πλάτος στο βάθος αυτού, έως και ≤ 0.25 mm).
 • Η υδρο-απωθητική ιδιότητα που προσδίδουν τα συστήματα αυτά, μιας και η επιφάνεια αναφοράς δε νοτίζει  διότι, πλέον γίνεται υδρόφοβη, είναι σε θέση να κρατήσει το νερό και τα διάφορα υδατο-διαλυτά, επιθετικά άλατα, όπως χλωριόντα και θειικά, μακριά από το υπόστρωμα. Άλλωστε, αποτελεί αυτοσκοπό η μείωση του βαθμού απορροφητικότητας του υποστρώματος, προκειμένου να περιοριστεί η διείσδυση όμβριων υδάτων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα, σημαντικό-σημαντικότατο, δυνατότητα βαθμού διαπνοής κι εκτόνωσης εσωτερικής υγρασίας.

Μέθοδοι και Αρχές Προστασίας βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1504/ Κατηγοριοποίηση/ Εγκρίσεις/ Πρότυπα.

 • Υδρο-απωθητικοί εμποτισμοί που φέρουν Σήμανση (CE) και λειτουργούν ως μέτρο Προστασίας επιφανειών σκυροδέματος και πορωδών υποστρωμάτων, σε πλήρη συμφωνία με τις Αρχές και τις Μεθόδους που ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1504 (European-Norm).
 • Συγκεκριμένα, πληρούν τις απαιτήσεις του Μέρους (2) του ΕΝ 1504, ως Προϊόντα και Συστήματα προστασίας επιφανειών στοιχείων Κατασκευών από οπλ. σκυρόδεμα.
 • Ομοίως, σύμφωνα με το Μέρος (9) του ΕΝ 1504, χρησιμοποιείται για τις χρήσεις που ορίζουν οι Αρχές και ότι προβλέπεται για Προϊόντα διεισδυτικής δράσης (Υδρο-απωθητικοί Εμποτισμοί), κατάλληλα για την προστασία επιφανειών κατασκευών σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-2:
 • Αρχή (1)/ (Προστασία έναντι διεισδύσεων), Μέθοδος (1.1)/ Βάθος διείσδυσης/ Έλεγχος αντίστασης σε αλκάλια/ Βαθμός ξήρανσης,
 • Αρχή (2)/ (Έλεγχος Υγρασίας), Μέθοδος (2.1)/ Βάθος διείσδυσης/ Έλεγχος αντίστασης σε αλκάλια/ Βαθμός ξήρανσης,
 • Αρχή (8)/ (Αύξηση ανθεκτικότητας με περιορισμό του ποσοστού της περιεχόμενης υγρασίας), Μέθοδος (8.1)/ Βάθος διείσδυσης/ Έλεγχος αντίστασης σε αλκάλια/ Βαθμός ξήρανσης.

Υδρο-απωθητικοί Εμποτισμοί/ Πεδία Εφαρμογής/Τύποι Υποστρωμάτων;

Με βάση τον ορισμό που αναφέρθηκε παραπάνω, ως Υδρο-απωθητικός Εμποτισμός ή «Υδροφοβία» καλείται λοιπόν, η ειδική επεξεργασία που εφαρμόζεται επάνω σε επιφάνειες σκυροδέματος, καθώς και σε όποιο άλλο πορώδες υπόστρωμα, με σκοπό την δημιουργία μιας επιφάνειας με υδρο-απωθητικές ιδιότητες. Ανεξάρτητα με τη σύνθεσή τους, τα συστήματα αυτά ενδείκνυνται κυρίως για την προστασία εξωτερικών επιφανειών πορωδών υποστρωμάτων. Δύναται όμως να χρησιμοποιηθούν και σε εσωτερικούς χώρους, εκεί  όπου προκρίνονται βέβαια λύσεις με συστήματα κυρίως υδατικής βάσης, για την προστασία «γυμνών» επιφανειών ή εμφανών σκυροδεμάτων, εκτεθειμένων σε φαινόμενα υγροποίησης και εσωτερικές συμπυκνώσεις, π.χ. χώροι ιδιαίτερα μεγάλου ύψους, με εσωτερικά αίθρια ή κουπόλες φωτισμού σε περιοχές όπου σχηματίζονται εσωτερικά shafts, ή σε χώρους εσωτερικών διαδρόμων μεγάλου μήκους, καθώς επίσης ως μέτρο πρόληψης και προστασίας και σε άλλες πιθανές περιπτώσεις.

Μέτρα σχεδιασμένα ειδικά, να αποτελέσουν μέσο προστασίας για την απώθηση του νερού σε πορώδη υποστρώματα με απορροφητικότητα, τέτοια όπως για παράδειγμα:

 • όψεις εμφανούς σκυροδέματος (facades),
 • επιφάνειες ανεπίχριστου σκυροδέματος,
 • επιφάνειες τσιμεντοκονιών και μωσαϊκών δαπέδων,
 • επιχρίσματα/σοβάδες,
 • για λιθοδομές ή λιθενδύσεις,
 • για πλίνθους οπτόπλινθους, τουβλοδομές, τουβλίνες κλπ.
 • σε υποστρώματα ως άνω που παρουσιάζουν ιχνοειδή, τριχοειδή ή μικρο-ρηγματώσεις καθώς και υποστρώματα τα οποία λόγω συνθηκών, παρουσιάζουν τάση μελλοντικά, πιθανής εκδήλωσης τριχοειδών φαινομένων διάχυτης μορφής και διάταξης.

Επίσης, διατίθενται συστήματα κατάλληλα για την προστασία:

 • φυσικών, ορυκτών πετρωμάτων όπως οι φυσικές πέτρες και πλάκες πλακοστρώσεων, ασβεστολιθικά πετρώματα (μαλακά ή σκληρά), φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων, αμμόπετρες προερχόμενες από ψαμμιτικά πετρώματα, αμμοκονίες (τύποι ειδικά σχεδιασμένοι, ακόμα και για δομές Μνημειακού χαρακτήρα και Πολιτιστικής Κληρονομιάς που προσδίδουν σταθεροποίηση και συνοχή σε εύθρυπτα υποστρώματα και υδροφοβία ταυτόχρονα),
 • στοιχείων πωρόπετρας (π.χ. φυσικοί πωρόλιθοι) και τεχνητά στοιχεία πωρομπετόν,
 • κεραμιδιών και λοιπών κεραμικών, μη εφυαλωμένα κεραμικά πλακίδια με δεδομένη την απορροφητικότητα (τύπου cotto), προϊόντα από τερακότα ή πηλό, καθώς και στοιχεία δόμησης από clinker,
 • στοιχείων ινοπλισμένων πλακών, πλακών πεζοδρομίου, κ.α.

​Τι θα πρέπει να προσέξει κανείς πριν ή κατά τη διάρκεια της εφαρμογής;

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα «σημεία κλειδιά» τα οποία θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής:

Πριν την εφαρμογή:

 • Προσέξτε, για την αποφυγή όποιας σύγχυσης!! Τα προϊόντα υδροφοβίας, που συγκαταλέγονται δηλαδή στους Υδρο-απωθητικούς εμποτισμούς, αν και δύναται να περιορίσουν δραστικά τον βαθμό απορροφητικότητας του υποστρώματος επάνω στο οποίο εφαρμόζονται, δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση ως φράγματα ανερχόμενης υγρασίας, ούτε αποτελούν υγρομονωτικές στρώσεις και συστήματα στεγανοποίησης.
 • Oι επιφάνειες προς εφαρμογή πρέπει να είναι ξηρές, στεγνές αρκετά και καθαρές χωρίς σκόνες, ρύπους, εξανθήματα – αλατώσεις, βρύα και λειχήνες ή ελαιώδεις ουσίες (λάδια, λίπη, γράσα, κατάλοιπα αποκαλουπωτικών λαδιών ή υπολείμματα αντιεξατμιστικών μεμβρανών κλπ.). Επίσης, ελεύθερες από παρελθοντικές επιστρώσεις χρωματισμών, προκειμένου τα ενεργά συστατικά του προϊόντος να δημιουργήσουν διείσδυση (εμποτισμό) και να εισχωρήσουν σε σχετικό βάθος, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αδιαβροχοποίησης.
 • Σε επιφάνειες πλακών μαρμάρου ή γρανίτη, συστήνεται πρωτίστως η διεξαγωγή δοκιμής ελέγχου σε ενδεικτική περιοχή, δοκιμαστικά.
 • Αποφύγετε την εφαρμογή όποιου συστήματος Υδρο-απωθητικού εμποτισμού υπό συνθήκες δυνατού ανέμου, ήπιας ή έντονης βροχόπτωσης ή χιονόπτωσης.
 • Επίσης, η εφαρμογή κάτω από συνθήκες ιδιαίτερα ξηρών συνθηκών με έντονες τιμές υψηλής θερμοκρασίας. Ιδιαίτερος κίνδυνος εξάτμισης: Σε ζεστές χώρες, κατά τη διάρκεια υψηλών θερμοκρασιών, Συστήματα πτητικών, υδρόφοβων εμποτισμών δεν πρέπει κανονικά να εφαρμόζονται.  Προστατέψτε τα υλικά από παρατεταμένη, απευθείας στον ήλιο.

Κατά την εφαρμογή:

 • Σε περίπτωση όποιας αμφιβολίας ή αδυναμίας εκτίμησης του βαθμού απορροφητικότητας του υποστρώματος, για τον προσδιορισμό επακριβώς της κατανάλωσης ως προς το βάθος διείσδυσης, συστήνεται όπως προβείτε σε πιλοτική εφαρμογή του προϊόντος, σε επιμέρους περιοχή ανάπτυξης, περιορισμένης έκτασης.
 • Αποφύγετε φαινόμενα υψηλού βαθμού υγροποίησης κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (αυτό διότι, ο  πόρος αναμένεται να είναι κορεσμένος με νερό), κάτι το οποίο είναι δεδομένο πως, επηρεάζει αρνητικά την δράση και την απόδοση του υδροφοβισμού.
 • Σχετικά με τις συνθήκες εφαρμογής, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, η θερμοκρασία περιβάλλοντος αλλά και υποστρώματος πρέπει να είναι μέσα στο εύρος μεταξύ      +5 οC (ελάχιστη) έως +40 οC (μέγιστη).
 • Επίσης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, να είναι τουλάχιστον 3 οC πάνω από το σημείο υγροποίησης (dew-point).
 • Η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας να είναι ≤ 75% (ιδανικές συνθήκες όσον αφορά την Σ.Υ. ≤ 65%).
 • Το βέλτιστο αποτέλεσμα ως προς τις επιδόσεις σταθεροποίησης, επιτυγχάνεται βαθμιαία και προσδιορίζεται χρονικά, μετά την πάροδο (≥ 7) ημερών. 
Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τα συστήματα Εξασφάλισης και Προστασίας Πορώδους; Σαφώς και υπάρχουν, αρκεί να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.sintecno.gr).
Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu