Κεντρικό Ιστορικό Κτήριο πρώην Στρατοπέδου ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1

Αποκατάσταση Κεντρικού Ιστορικού Κτηρίου (A2) πρώην Στρατοπέδου “ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ” στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κεντρικό Ιστορικό Κτήριο (A2) πρώην “Στρατοπέδου ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ” (ΥΠΠΟΑ–4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρ. Μακεδονίας/ Μνημείο Πολιτιστ. Κληρονομιάς, χαρακτηρισμένο ως Ιστορικό διατηρητέο Μνημείο). Οικοδομήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, συγκεκριμένα, στα 1881-1890 από την Οθωμανική Διοίκηση. Βρίσκεται στην ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ –Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά Δημοτική Αγορά της πόλης της ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4

Αποκατάσταση Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς της πόλης της ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Παλαιά Δημοτική Αγορά της πόλης της ΧΑΛΚΙΔΑΣ/ Εργασίες αποκατάστασης, ανάδειξης, ανάπτυξης και λειτουργική επανένταξη των παλαιών Κτηριακών εγκατ/σεων που οικοδομήθηκαν σε (2) Φάσεις (α) 1885-1887 & (β) Επέκταση/ 1935, βρίσκονται δε επί των οδών Κριεζώτου-Αρεθούσης-Βενιζέλου, (ΚΣΝΜ & ΥΠΠΟ / Μνημείο Πολιτ. Κληρονομιάς, χαρακτηρισμένο ως Ιστορικό διατηρητέο Μνημείο) στην πόλη της ΧΑΛΚΙΔΑΣ/ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά Δημοτική Αγορά της πόλης των ΧΑΝΙΩΝ 4

Αποκατάσταση Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς της πόλης των Χανίων

Παλαιά Δημοτική Αγορά της πόλης των ΧΑΝΙΩΝ/ Εργασίες αποκατάστασης, ανάδειξης, ανάπτυξης και λειτουργική επανένταξη των Πτερύγων των παλαιών Κτηριακών εγκατ/σεων που οικοδομήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα συγκεκριμένα, μέσα στην (2)ετία 1911-1913

Διαβάστε περισσότερα

3όροφο Κτηριο Ιερολοχιτών Καβάλα 4

Αποκατάσταση 3ώροφου Κτηριακού, επί της οδού Ιερολοχιτών στην Παναγία, Καβάλα, Ν. Καβάλας

(3)ώροφο Κτηριακό, επί της οδού Ιερολοχιτών που βρίσκεται εντός των τειχών της παλαιάς Πόλης στη χερσόνησο της Παναγίας, στα όρια του Ιστορικού χώρου του Φρουρίου της πόλης της ΚΑΒΑΛΑΣ/ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜ Μαρώνειας 3

Αποκατάσταση Ι.Μ. Μαρώνειας και Κομοτηνής, Μαρώνεια

Ιερα μητροπολη μαρωνειας και κομοτηνης Εργασ. Αναβάθμισης και αποκατάστασης Μητροπολιτικού Μεγάρου που οικοδομήθηκε γύρω στα μέσα του 20ου αιώνα ΜΑΡΩΝΕΙΑ / Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιό Ελαιουργείο Παξών 4

Αποκατάσταση Παλαιού Ελαιουργείου Παξών, πρώην Εργοστάσιο “Σαπωνοποιία ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ”

Παλαιό Ελαιουργείου Παξών πρώην Εργοστάσιο “Σαπωνοποιίας ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ” (αργότερα Πνευματοποιίας, ΥΠΠΟ– Νεωτέρων Μνημείων/ Παλ. Κτηριακές εγκατ/σεις Κτηρ. Συγκροτήματος Πολιτ. Κληρονομιάς, που οικοδομήθηκε στα τέλη 19ου αιώνα και οικοδομήθηκαν σε (2) Φάσεις (α) 1875-1880 & (β) Επέκταση/ 1932–1935, στη Θέση ΛΟΓΓΟΣ / ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νησ. Σπιναλόγκα 4

Αποκατάσταση υποδομής δεξαμενής ποσίμου νερού, Νήσος Σπιναλόγκα, Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΚΡΗΤΗ

Νησ. Σπιναλόγκα ή Νησ. Καλυδώνας (Εργασίες Αποκατάστασης υποδομής δεξαμεν. ποσίμου νερού της Ενετικής δομής του 16ου Αιώνα, με χαρακτήρα Μνημείου,
στη Θέση: Νήσος Σπιναλόγκα) του Δήμου Αγ. Νικολάου/ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα